Biokütused

Valmistatud vastutustundlikult, kasutatud säästlikult

Uued mootoritehnoloogiad ei ole ainsad, mille kallal töötame keskkonnahoidlikumate sõidukite arendamisel. Püüame ka vähendada sõltuvust fossiilkütustest, vaadates vähese CO2-heitega kütuste (nt biokütuste) poole.

Vähese CO2-heitega alternatiivne lahendus

Biokütused on tõestatud elujõuline energiaallikas, mida on võimalik toota paljudest taastuvatest allikatest, isegi jäätmetest. Vedela alternatiivi puhul võib neid segada bensiini ja diislikütusega.

Osaleme uusi, muid kui toidukultuuripõhiseid biokütuseid käsitlevas uurimistöös, tagades, et kõnealused kütused saavutavad sellise kvaliteedi, mida autojuhid tavapäraselt bensiinilt või diislikütuselt ootavad.

Kas ma võin kasutada biokütust oma autos?
/
  • USA jaoks toodetud sõidukitele puuduvad bensiini E10 kasutamise kohta erandid/piirangud. Kõikides USA jaoks toodetud sõidukites (olenemata väljalaskeaastast) on bensiini E10 kasutamine lubatud.
  • Sõidukid, mille mootoris ei ole bensiini E10 kasutamine ette nähtud, võivad saada pöördumatuid kahjustusi juba ühekordsel tankimisel E10-ga.
  • Palun pöörduge auto tootmise täpse aja kohta teabe saamiseks oma Toyota edasimüüja poole.
Biokütuse vastutustundlik tootmine

Biokütuseid saab valmistada mitmesugustest allikatest. Praegu kasutab suurem osa nn esimese põlvkonna biokütuste tootmisest toidukultuuridest saadud toorainet. Näiteks suhkruroost valmistatakse bioetanooli ning taimeõlidest biodiislit. Neid saab segada bensiini või diislikütusega Euroopa standardites sätestatud mahus. Euroopa turu jaoks valmistatud Toyota ja Lexuse sõidukid saavad kasutada bensiini, mis on segatud kuni 10% ulatuses bioetanooliga (E10, vastab standardile EN228), ja diislikütust, mis on segatud kuni 7% ulatuses biodiisliga (B7, vastab standardile EN590).

Toidukultuuripõhistest biokütustest kaugemale liikumiseks propageerime uute, teise põlvkonna biokütuste kasutamist. Neid valmistatakse jäätmetest, nt õlgedest või puidust ning pikemas perspektiivis isegi vetikatest. Et kindlaks teha kahjuliku mõju puudumine sõiduki tööomadustele ja kliendirahulolule, on oluline, et säiliks lõppkütuse kvaliteet.

/
Meie pühendumine parimale tavale
  1. Biokütuseid tuleb toota nii, et see avaldab keskkonnale minimaalset mõju. Toetame seda Euroopa biokütuste tehnoloogia platvormi liikmeks olemise kaudu, nõudes kestlikke biokütuse tootmise meetodeid ja tooteid.
  2. Biokütuse tootmine ei peaks võistlema toiduainete tootmisega. Propageerime põllumajandus- ja metsandusjäätmetest valmistatud teise põlvkonna biokütuste väljatöötamist, liikudes järk-järgult toidukultuuride kasutamisest kaugemale.
  3. Biokütused ei tohiks avaldada kahjulikku mõju sõiduki tööomadustele. Toetame Euroopa Standardikomitee (CEN) tööd, aidates koostada ühiseid kütusestandardeid. Samuti tahame veenduda, et kõnealused standardid võetakse korraga kasutusele eri riikide turgudel, et tagada ühtlane kvaliteet ja kliendirahulolu.
Edaspidine teadus- ja arendustegevus

Oleme investeerinud puidust ja õlgedest valmistatud uue, teise põlvkonna bioetanooli käsitlevasse uurimistöösse. Kuigi see töö on meil alles algusjärgus, oleme kindlaks teinud, et selle uue kütuse puhul on kasvuhoonegaasid võimalikult palju vähenenud.

Tänu meie koostööle Euroopa Sünteetiliste Kütuste Liiduga (ASFE) otsime diislikütusele bioalternatiive, mida võib valmistada mitmesugustest allikatest, kaasa arvatud biomassist. Nende parafiinkütuste hulka kuulub hüdrogeenitud taimeõli, mida toodetakse ja müüakse kaubanduslikult. Hüdrogeenitud taimeõli saab kasutada olemasolevates ja tulevastes diiselmootorites, aidates nende kahjulikke heitetasemeid vähendada.

Lisateave

Toyota keskkonnaväljakutse 2050 Toyota keskkonnaväljakutse 2050 Oleme seadnud mitu suuremat eesmärki, mida soovime 2050. aastaks saavutada, minnes positiivse keskkonnakasu tagamiseks null-keskkonnamõjust kaugemale. Toyota GR SPORT mudeliseeria Toyota GR SPORT mudeliseeria Avasta GR SPORTiga sõitmise võlu. Saadaval TOYOTA GAZOO Racingu tunnusvärvides ja innustatud Toyota dünaamilistest GR-mudelitest – tutvu Toyota GR SPORT mudelitega. Toyota GR sportautod Toyota GR sportautod Toyota GR mudeliseeriasse kuuluvad stiilipuhtad sportautod, mis ühendavad endas TOYOTA GAZOO Racingust sündinud teadmisi ja tehnikat. Avasta sõidurõõm igal sõidul. Tutvustame Toyota bZ-i elektrisõidukite seeriat Tutvustame Toyota bZ-i elektrisõidukite seeriat Järgmise põlvkonna akutoitel elektrisõidukite mitmekülgne tooteperekond läheb nullemissioonist kaugemale, sest viib liikuvuse keskkonnamõju nulli.