1. Sustainability
Kiirtee

Keskkonnasäästlikkus

Kõigi meie tegemiste keskmes
Oleme midagi enamat kui ettevõte, kes pakub terviklikke liikuvuslahendusi. Selle maailma elanikena tunneme keskkonna ees vastutust ja soovime jätta endast maha parema olukorra, kui see enne meid oli.
  • Keskkonnasäästlikkus Toyotas

    Keskkonnasäästlikkus on meie äritegevuse alus. Panustame keskkonnahoidu ja ühiskonna arengusse äritegevuse kaudu ning koostöös ühiskonnaga kogu maailmas. Toyota soovib tagada selle, et avalik poliitika, ühiskondlikud vajadused, tehnoloogia areng ja kliendi vajadused oleksid maksimaalses kooskõlas. Meie filosoofia põhineb soovil muuta tulevik helgemaks ja tegutseda kellegi teise, mitte iseenda heaks. See toetab meie pidevat püüdlust saavutada ÜRO säästva arengu eesmärgid ja tagada, et kedagi ei jäetaks kõrvale.

  • Toyota keskkonnaväljakutse 2050

    Meie kohus on säästa tulevaste põlvede jaoks ressursse ja hoida oma keskkonnajalajälg väike. Oleme keskkonnaalgatustes osalenud alates 1960ndatest aastatest. Aastal 1992 koostasime Toyota keskkonnaharta ja 2015. aastal panime oma pikaajalised üleilmsed algatused kokku Toyota 2050. aasta keskkonnaväljakutseks. See kohustab meid vähendama CO₂ heidet ning saavutama oma sõidukite ja tegevuse süsinikuneutraalsus kogu maailmas 2050. aastaks. Euroopas kohustume saavutama täieliku süsinikuneutraalsuse 2040. aastaks. Lisaks soovime parandada veekasutust, edendada romusõidukite käitlemise ja ringlussevõtu tehnoloogiaid ning luua loodusega harmoneeruv ühiskond.

  • Meie inimkeskne lähenemisviis

    Ettevõtte loomisest alates on Toyota põhiväärtus olnud alati läbimõeldud panustamine ühiskonda ja tegevuste lihtsustamine. See põhimõte tuleneb meie ettevõtte asutaja soovist luua automatiseeritud kangasteljed, mis vähendaksid tema ema töökoormust. Toyota rakendab inimkesksuse põhimõtet siiani. Selle keskmes on arusaam, et tehnoloogia peaks tegema inimesed õnnelikumaks ja tervemaks. Soovime edendada ja arendada töösuhete kvaliteeti, luua mitmekülgse ja kaasava töökeskkonna ning aidata kestlike uuendustega kaasa ühiskonna heaolule.