1. Electrified
 2. Hydrogen Economy
Kiirtee

Vesinikumajandus

Kütuseelemenditehnoloogia puhaste energialahenduste heaks
Toyota lõi kütuseelemenditehnoloogia juba 30 aastat tagasi ja on seda pidevalt edasi arendanud. Meie kütuseelemendiäri kasvab kiiresti. Kasutame vesinikutehnoloogiat selleks, et saavutada süsinikuneutraalsus ka mujal peale sõiduautode ja aidata kaasa vesinikumajanduse elluviimisele.
 • Vesiniku roll süsinikuneutraalsuses

  Euroopas toimub liikumine süsinikuneutraalsuse poole kiiremini kui mujal maailmas. Puhta, taskukohase ja turvalise energia pakkumine on Euroopa roheleppe oluline eesmärk, mis näeb puhta ning ringluspõhimõttel toimiva majanduse prioriteetse valdkonnana vesinikku. Toyota võttis kütuseelemenditehnoloogia sõiduautodes kasutusele 2014. aastal, kui turule tuli masstootmisse jõudnud kütuseelemendiga elektriauto Mirai, kuid see tehnoloogia on omal kohal ka mujal. Kütuseelemenditehnoloogia sobib pikemate vahemaade ja suuremate koormuste jaoks ning on peamine vahend, mis aitab saavutada süsinikuneutraalsuse ühiskonnas tervikuna.

 • Keskendumine heitevabadele sõidukitele

  Toyota on investeerinud kütuseelemenditehnoloogiasse alates 1992. aastast ning võtnud kasutusele PEM-tehnoloogia (prootonvahetusmembraani tehnoloogia). Selle protsessi käigus ei teki saastet, eraldub ainult vesi. Peale selle on meie kütuseelemenditehnoloogia kasutatav ka teistes rakendustes, mis nõuavad saastevaba jõuallikat. Seetõttu on meie eesmärk võtta kütuseelement peale autode kasutusele ka mujal ning anda sel moel panus vesinikumajandusse. Samuti töötame pidevalt selle nimel, et vähendada oma kütuseelemendiga toodete heidet kogu nende elukaare vältel.

 • Fuel Cell Business Group keskendub kütuseelemendile

  Euroopas on tohutu vesinikumajanduse kasvupotentsiaal. Toyota Motor Europe lõi Euroopas 2020. aastal kütuseelemenditehnoloogiale keskendunud üksuse Fuel Cell Business Group, millega sooviti kiirendada vesinikuühiskonna visiooni realiseerumist. Ettevõte koondab enda alla Toyota vesinikusuuna müügi, teaduse ja tehnika ning tootmise Euroopas. Võimalike partnerite lähedus ning võime vahetult jälgida tekkivaid ärivõimalusi on andnud meile võimaluse äritegevust kiiresti laiendada.

 • Vesiniku ökosüsteemid

  Euroopa vesinikumajanduse laienemine on otsustava tähtsusega saavutamaks roheleppe eesmärki – viia kasvuhoonegaaside netoheide 2050. aastaks nulli. Selleks on tööstusel vaja kliimakaitse ja ressursikasutuse eestvedajaid, kes arendaksid olulisemates tööstussektorites 2030. aastaks välja läbimurdeliste tehnoloogiate kommertsrakendusi. Vesiniku ökosüsteemide loomine Euroopas nõuab eri sektorite koostööd ning oskuste, tehnoloogiate ja rakenduste ühendamist – näiteks veoki-, bussi-, taksopargid ja vesinikutaristu –, samuti elujõuliste ärivõimaluste loomist, mis saaksid areneda ja laiahaardeliste tegevuste tuumaks muutuda.