1. Vehicle Disposal
Kiirtee

Sõidukite utiliseerimine

Õigusaktid romusõidukite kohta

Toyota romusõiduki saab tootjale tasuta tagastada, tuues selle meie ametliku romusõidukite käitleja juurde. Nii on tagatud selle keskkonnahoidlik käitlemine vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi jäätmekäitlusseadusele.

 

Toyota ametlik romusõidukite käitleja on AS Kuusakoski. Infot vastuvõtupunktide kohta saab:

- Tööpäeviti kell 8.00–16.30 Kuusakoski tasuta klienditeeninduse numbrilt 13660 
- Internetist Kuusakoski leheltOpens in new window

Vaata lisaks