1. Environmental challenge 2050
  2. 2030 Global mid-term targets
Kiirtee

2030. aasta ülemaailmsed vahe-eesmärgid

Toyota keskkonnaväljakutse 2050 saavutamiseks kehtestati Toyota praeguse olukorra ja ühiskondlike suundumuste põhjal 2030. aasta vahe‑eesmärgid.

Uute sõidukite CO₂ nullheide

Väljakutse nr 1 vahe-eesmärk

Meie eesmärk 2030. aastaks on müüa kogu maailmas igal aastal üle 5,5 miljoni elektrifitseeritud sõiduki, sh üle ühe miljoni heitmevaba sõiduki (akutoite ja kütuseelemendiga elektrisõidukid).

Uute sõidukite puhul prognoositakse sõltuvalt turutingimustest vähemalt 35‑protsendilist ülemaailmse keskmise CO₂ heitkoguse vähenemist (g‑CO₂/km) võrreldes 2010. aasta tasemetega.

 

Elutsükli CO₂ nullheide

Väljakutse nr 2 vahe-eesmärk

Meie eesmärk 2030. aastaks on vähendada kogu sõiduki elutsükli CO₂ heitkogust vähemalt 25% võrreldes 2013. aasta tasemetega.

Tehaste CO₂ nullheide

Väljakutse nr 3 vahe-eesmärk

Meie eesmärk 2030. aastaks on vähendada ülemaailmsete tehaste CO₂ heitkogust 35% võrra võrreldes 2013. aasta tasemetega.

 

Veekulu vähendamine ja optimeerimine

Väljakutse nr 4 vahe-eesmärk

Meie eesmärk 2030. aastaks on rakendada veekulu vähendamise meetmeid neljas väljakutsele keskendunud tehases Põhja-Ameerikas, Aasias ja Lõuna-Aafrikas.

Samuti teeme veekvaliteedi seisukohast täielikud mõjuhindamised kõigis 22 Põhja-Ameerika, Aasia ja Euroopa tehases, kus kasutatud vesi lastakse jõgedesse.

Ringlussevõtul põhineva ühiskonna ja süsteemide rajamise väljakutse

Väljakutse nr 5 vahe-eesmärk

Meie eesmärk 2030. aastaks on lõpule viia akude kogumis- ja ringlussevõtusüsteemide rajamine kogu maailmas ning 30 romusõidukite käitlemise ja ringlussevõtu näidisrajatise loomine, mis ühinevad koostöö eesmärgil kohalike rajatistega.

Loodusega harmoonias oleva tulevikuühiskonna rajamine

Väljakutse nr 6 vahe-eesmärk

Meie eesmärk 2030. aastaks on 19 „loodusega harmoonias oleva tehase“ (12 Jaapanis ja 7 mujal maailmas) rajamine ning loodusega harmoonias olevate tegevuste rakendamine kõigis Toyota tegevuspiirkondades koostöös kohalike kogukondade ja ettevõtetega.

Lisaks osaleme jätkuvalt elurikkuse säilitamise tegevustes koostöös vabaühendustega ning jätkame nii ettevõttesiseseid kui ka -väliseid algatusi planeedi tuleviku eest vastutavate keskkonnateadlike inimeste üleskasvatamiseks.

Vaata lisaks