1. About us
  2. Toyota vision & philosophy
Kiirtee

Toyota visioon ja filosoofia

Meie põhiväärtused
Meie ettevõttel on väärikas ajalugu ja põnev tulevik. Mõlemad põhinevad alusväärtustel, milleks on lugupidav suhtumine inimestesse ja pidev areng. Nende omaduste abil kindlustame oma visiooni luua kõigile turvalised ja vastutustundlikud liikuvuslahendused ning teha seeläbi kõigi elu õnnelikuks.
  • Meie missioon: õnnelik elu kõigile


    Meie tegevjuht Akio Toyoda on öelnud, et kõigi elu õnnelikumaks muutmiseks peame sõidukite tootmise kõrval arvestama ka muid valdkondi. Autotööstuses teevad sellised tehnikavõimalused nagu elektriajamid ja automatiseeritud juhtimine suuri edusamme. Toyota soovib ka edaspidi toota üha paremaid autosid. Sama tähtis on aga meie jaoks välja töötada liikuvuslahendusi, mis hõlbustaksid kõigi inimeste elu. Nii anname oma panuse parema ühiskonna loomisse järgmise 100 aasta jooksul ja kauemgi.

  • Meie visioon: liikuvuslahenduste pakkumine kõigile


    Toyota püüab praeguses mitmekesises ja pidevalt muutuvas maailmas parandada liikuvuslahenduste kvaliteeti ja kättesaadavust. Soovime luua kõigile uusi võimalusi ning toetada ühiskonna kestlikku arengut.

  • Meie tee viib edasi

    Alates Toyota kontserni asutamisest oleme tegutsenud kooskõlas oma filosoofia ja juhtpõhimõtetega, milleks on töökindlate sõidukite tootmine ning ühiskonna kestliku arengu toetamine. Toyota Way on raamistik, kus rakendame oma juhtpõhimõtteid ja loome just sellise ettevõtte, nagu me olla soovime. Toyota tunnustatud tootmissüsteem TPS töötab kooskõlas meie algupärase tootmisfilosoofiaga, mille eesmärk on jätta kõrvale ebaoluline ja saavutada parim võimalik tulemuslikkus.