1. Safety
Kiirtee

TOYOTA T-MATE

Sinu turvalisema teekonna nimel

Toyota T-Mate koosneb süsteemidest, mis toetavad Sind ja muudavad sõidud turvalisemaks nii maanteel ja linnas sõitmisel kui ka parkimisel. Need süsteemid ei kaitse ainult Sind ja kaassõitjaid, vaid ka teisi liiklejaid. Nende abil soovib Toyota parandada liiklusohutust ning jätta liiklusõnnetused minevikku.

Toyota Safety Sense

Kokkupõrke ennetussüsteem (PCS)

Kokkupõrke ennetussüsteem tuvastab ohuolukorra ja aitab vältida kokkupõrkeid teiste sõidukite, jalakäijate ja ratturitega. See annab juhile märku helisignaali ja visuaalse hoiatuse ning pidurdusabisüsteemiga. Kui juht ei jõua õigel ajal pidurdada, rakenduvad pidurid kokkupõrke ennetamiseks või leevendamiseks automaatselt.
Vaata lisa Opens in new window

Liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA)

Liiklusmärkide jälgimise süsteem jälgib teel olevaid liiklusmärke ning kuvab värvilisel TFT-ekraanil selgelt tähtsat teavet, näiteks kehtivat kiiruspiirangut või möödasõidukeeldu. Kui juht mõne liiklusmärgi nõuetest kinni ei pea, annab süsteem ka sellest helisignaali ja visuaalse märguandega teada.
Vaata lisa Opens in new window

Kohanduv kiirushoidik (ACC)

See süsteem hoiab varem seadistatud pikivahet. Kui pikivahe muutub väiksemaks, vähendab süsteem kiirust ning vajaduse korral pidurdab ja süütab pidurituled. Kui sõidukil on liiklusmärkide jälgimise süsteem (RSA), tuvastab see süsteem ka Sinu marsruudil kehtivad kiiruspiirangud ja soovitab vajaduse korral aeglustamist.

Kohanduv kiirushoidik peatab sõiduki täielikult, kui eesolev sõiduk peatub. Kerge vajutus gaasipedaalil või kiirushoidiku lülitil aktiveerib süsteemi uuesti.
Vaata lisa Opens in new window

Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LTA)

Meie sõiduraja hoidmise abisüsteem Lane Trace Assist muudab maanteel sõitmise turvalisemaks. See hoiab Sind sõiduraja keskel ning kui sõiduk hakkab trajektoorist kõrvale kalduma, juhib roolimisabisüsteem sõiduki õrnalt tagasi.
Vaata lisa Opens in new window

Automaatsed kaugtuled (AHB)

Automaatsete kaugtulede süsteem jälgib vastutulevate sõidukite esitulesid. Tuvastades esituled, lülitab see kaugtuled automaatselt lähituledeks. Kui vastutuleva sõiduki esituled on möödunud, lülituvad kaugtuled automaatselt tagasi sisse. Tulemuseks on turvalisem sõit pimedal ajal nii Sinu kui ka teiste liiklejate jaoks.
Vaata lisa Opens in new window

Hädaolukorras peatumise abisüsteem (EDSS)

Kui süsteem ei tuvasta mõne aja jooksul juhi tegevust, kõlab juhi tähelepanu äratamiseks helisignaal. Kui juhi tegevust ei tuvastata endiselt, peatab EDSS sõiduki sujuvalt, hoides seda samal ajal ohutult sõidurajal. Samuti aktiveeritakse teiste liiklejate hoiatamiseks ohutuled ning ukselukustus avatakse, et päästeteenistus saaks vajaduse korral hõlpsalt ligi.
Vaata lisa Opens in new window

Ennetav sõiduabi – aeglustusabi (PDA)

See süsteem aitab eesolevale sõidukile lähenemise korral gaasipedaali lahtilaskmisel sujuvalt aeglustada.
Vaata lisa Opens in new window

Kiirenduse takistamine väikesel kiirusel

Kui väikesel kiirusel sõites vajutatakse tugevalt gaasipedaali takistuste, näiteks teise auto, jalgratturi või jalakäija ees, piirab süsteem järsku kiirendamist, et vähendada kokkupõrkeohtu.

Ohutuspaketi Toyota Safety Sense juhtmevabad värskendused

Tarkvara juhtmevabad värskendused tagavad, et Toyota Safety Sense’i (TSS) funktsioonid ja täiustused on alati ajakohased.

Ennetav sõiduabi – roolimisabi (SA)

See funktsioon aitab juhil vältida sõidurajalt kõrvalekaldumist. Süsteem tuvastab eesoleva kurvi ning reguleerib roolimisabi jõudu, et juhil oleks kurvis lihtsam sõita. Roolimisabi parandab ka sirgel teel sõitmise stabiilsust.
Vaata lisa Opens in new window

Parkimisabi

Parkimisabisüsteem Toyota Teammate Advanced Park (ADCC)

See süsteem juhib gaasipedaali, rooli, pidureid ja käiguvahetust*, aidates Sul ohutult parkida. See suudab koguni meelde jätta Sinu lemmikparkimiskohad, mis ei ole piiritletud joonte või lähedal olevate objektidega.

* Sõltuvalt mudelist

Vaata lisa Opens in new window

Panoraamvaatemonitor (PVM)

See süsteem muudab parkimise lihtsamaks ja turvalisemaks, ühendades nelja kaamera pildid ümbritsevast peaaegu ringvaateks.

Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatussüsteem koos automaatse pidurdusfunktsiooniga (RCTAB)

Parkimiskohalt välja tagurdamisel tuvastab see süsteem vasakult ja paremalt lähenevad sõidukid, annab Sulle nendest märku ja vajadusel pidurdab kokkupõrke vältimiseks.
Vaata lisa Opens in new window

Nutikad pikivahe andurid (ICS)

Nutikad nii nime kui ka olemuse poolest – see süsteem hoiatab juhti sõiduki ees ja taga olevate takistuste eest ning pidurdab vajadusel kokkupõrke vältimiseks automaatselt.
Vaata lisa Opens in new window

Ohutu väljumise abi (SEA)

See süsteem aitab pimeala monitori (BSM) abil ennetada kokkupõrget avatava ukse ja tagant läheneva ratturi vahel. Kokkupõrkeohu korral süttivad välispeeglites ja universaalnäidikul suunatuled, samuti kõlab autos viibijate hoiatamiseks helisignaal.
Vaata lisa Opens in new window

Tagaistme meeldetuletussüsteem (RSRS)

Süsteem annab juhi näidikupaneelile hoiatuse, kui juht unustab autost väljudes midagi või kedagi tagaistmele.

Sõltuvalt mudelist aktiveeritakse pärast sõiduki lukustamist ohutuled ja kõlab helisignaal.

Parkimisabisüsteem Toyota Teammate Advanced Park (kaugjuhitav)

Parkimisabi võimaldab juhil sõiduki parkida nutitelefonist, nii et juht ise on autost väljaspool. Seda on hõlbus kasutada ja see võimaldab rakendada kõiki parkimismanöövreid. Parkimisabisüsteem tagab turvalisuse tänu sellele, et peatab sõiduki kohe, kui kasutaja sõrme nutitelefonilt tõstab.
Vaata lisa Opens in new window

Sõiduabi

Pimeala monitor (BSM)

Meie pimeala monitor hoiatab juhti sõidukite eest, mida ta ei pruugi küljepeeglitest näha. Sellest on eriti palju abi möödasõitu tehes.
Vaata lisa Opens in new window

Kohanduvate kaugtulede süsteem (AHS)

See süsteem tagab pimedal ajal sõitmisel kõigile liiklejatele parima võimaliku nähtavuse. See optimeerib automaatselt esitulede jaotust, varjutades vastutulevate sõidukite ala, nii et Sinu sõiduki kaugtuled ei pimesta teisi autojuhte, kuid valgustavad teed Sinu jaoks küllaldaselt.
Vaata lisa Opens in new window

Juhi jälgimise kaamera (DMC)

See süsteem kasutab rooliratta kohal olevat kaamerat juhi tähelepanuvõime ja seisundi jälgimiseks. Juhul kui süsteem tuvastab midagi ebatavalist, näiteks väsimuse, antakse hoiatus. Neid andmeid kasutatakse hädaolukorras peatumise süsteemi (EDSS) täiustamiseks, et tuvastada varakult tähelepanu puudumine.

Toyota Smart Connect – teedel aset leidnud sündmused

Süsteem annab juhile märku teel olevatest ohtudest, näiteks eespool juhtunud õnnetus, libe tee jms. See teave saadakse teistelt juhtidelt ja kuvatakse sõiduki multimeediaekraanil. Mõni multimeediasüsteem annab teada ka võimalikest ohtudest, tänu millele paraneb üldine liiklusohutus.

Hädaabikutsesüsteem e-Call

See süsteem võimaldab autos viibijatel võtta ühendust hädaabiteenustega, vajutades sõidukis olevat nuppu. Õnnetuse või turvapatjade rakenduse korral aktiveerub süsteem automaatselt.

Eest ristsuunas läheneva sõiduki eest hoiatamise süsteem (FCTA)

See kaitseb Sinu sõidukit ristsuunas lähenevate sõidukite eest kõigil tiheda liiklusega ristmikel. Süsteem tuvastab eest ristsuunas lähenevad sõidukid ja annab juhile esmalt märku esiklaasinäidikul, kui see on olemas, ning kokkupõrkeohu korral ka helimärguandega.

 

Vaata lisa Opens in new window

Sõiduraja vahetamise abisüsteem (LCA)

Seda süsteemi saab kasutada maanteel, kui kohanduv kiirushoidik ja sõiduraja hoidmise abisüsteem on aktiveeritud. Kui juht annab sõiduraja vahetuse kavatsusest suunatulega märku, aitab abisüsteem sõidurada ohutult vahetada ning roolimisabi teeb soovitud reavahetuse.

 

Vaata lisa Opens in new window

Aktiivse toega ohuolukordade roolimisabi (ESA aktiivse toega)

See süsteem juhib kokkupõrke vältimiseks sõiduki automaatselt ümber takistuste. Samuti aitab see takistustest möödumisel sõidurajal püsida.

Automaatselt vilkuvad tagumised ohutuled (ARFHL)

Kui tagant otsasõidu oht on suur, annab see süsteem tagantpoolt lähenevatele sõidukitele kiiresti vilkuvate ohutuledega märku. Nii väheneb tagant otsasõidu oht ning saab läheneva sõiduki juhile anda pidurdamiseks märku.
Juht vastutab alati enda ja kaassõitjate sõiduohutuse eest.
Funktsioonide saadavus sõltub riigist, sõiduki mudelist ja varustustasemest.
Süsteemid toimivad vastavalt kasutustingimustele ja piirangutele.
Vaata alati lisateavet omaniku käsiraamatust.