1. Connected Services
 2. MyToyota
 3. More info

MyToyota funktsioonid

Leia minu auto

 • MyToyota rakenduse kaudu saad vaadata oma Toyota viimast asukohta. Olenevalt Sinu Toyota mudelist selgitatakse selle asukoht välja lähtuvalt viimasest geolokatsiooni andmepunktist, mis saadi Sinu Toyotast siis, kui Sa süüte välja lülitasid, või reaalajas asukohast.
 • Saad vaadata oma pargitud Toyota sõiduki asukohta kaardil koos asukoha aadressiga (kui see on olemas) ning aega, millal sõiduk sinna jäeti. Saad aktiveerida navigatsioonisüsteemi, mis juhatab Sind sõiduki juurde (koos teekonna, kauguse ja kõndimisaja kuvamisega) kas MyToyota või mõnes muus rakenduses (nt Apple Maps, Google Maps jne).
 • Kui Sinu Toyotal on seade, mis võimaldab internetiteenustele ligi pääseda ja neid kasutada, edastatakse Sinu Toyota asukohta sõidu ajal sagedasti ja saad seda jagada ka teistega. Reaalajas asukoha jagamise funktsioon võimaldab valida kontaktisikud, kellega soovid oma asukohta jagada, ning ka jagamise kestuse. Selle funktsiooni saad lubada ka oma sotsiaalmeediakonto kaudu.


Jaga autoga

 • Kui Sinu Toyotal olev autosisene ühendatud navigatsiooniseade seda toetab, saad planeerida teekonda enda soovi järgi MyToyota rakenduses ning selle seejärel oma Toyota sõidukisse saata. Saad seada sõidu alustus- ja saabumisaja. Marsruudikalkulatsioon ennustab sellel ajal tõenäoliselt valitsevaid liiklusolusid ning näitab vastavalt sõiduaega. Saad saadetud marsruute vaadata, muuta ja neid oma Toyota sõidukisse uuesti saata. Saad lisada teekonnale huvipunkte. Lisateavet autosisese navigatsiooniseadme ühendamise ja kasutamise kohta leiad oma Toyota kasutusjuhendist.


Autost ukseni

 • Kui Su sõidukil on ühendatud autosisene navigatsiooniseade, soovitab MyToyota rakendus Sulle pärast sõidukist lahkumist teekonda sihtkohani, mille oled seadnud autosiseses navigatsiooniseadmes. See teenus põhineb Sinu asukoha ja Sinu pargitud Toyota asukoha vahelisel erinevusel. Seega, kui Sa ei saa oma Toyotat navigatsioonisüsteemis seadistatud sihtkoha lähedale parkida, saad MyToyota rakenduses olevate juhiste abil lõppsihtkohta jõuda (näiteks jalgsi). Soovi korral saad jätkata navigeerimist teisest mobiilsideseadmest. Arvesse võttes valitud sihtkohta ja Sinu Toyota parkimiskohta, hakatakse järgmist marsruudiosa välja arvestama. Lisateavet autosisese navigatsiooniseadme ühendamise ja kasutamise kohta leiad oma Toyota kasutusjuhendist.


Sõiduanalüüs

 • Saad MyToyota rakenduse kaudu analüüsida oma sõidustiili geolokatsiooni, güro- ja G-andurite, läbisõidu ja kütusekulu andmete põhjal. Need andmed on kättesaadavad sõidu kaupa. Saad märkida iga sõidu era- või töösõiduks ning koostada aruande, kust näed selliseid sündmusi nagu järsk pidurdus ja järsk kiirendus koos kellaaja ning asukohaga.


Hoolduse meeldetuletus

 • Sinu sõiduki läbisõiduandmete põhjal teavitame Sind eesseisvatest hooldus- või teenindusaegadest. Need meeldetuletused olenevad riigist, kus Sa teenusega liitusid, ning nende saadavus ja/või täpsus võib varieeruda. Meeldetuletuse saamisel saad broneerida aja soovitud volitatud esinduses. Soovitame valida MyToyota kontol eelistatud esinduse. Kui jätad esimesele meeldetuletusele reageerimata, võime saata Sulle teise meeldetuletuse.
 • Oma Toyota õigeaegse hoolduse ja teeninduse eest vastutad siiski Sina ise. Asjaolu, et me Sulle seda teenust pakume ja Sulle meeldetuletusi saadame, ei vabasta Sind vastutusest.


Akuteave

 • Olenevalt sellest, milline digiteenuste seade Sinu Toyota elektrisõidukil või pistikhübriidil on, saad vaadata oma sõiduki aku täpset laetustaset. Kuvatakse aku laetuse tase protsentides, sõiduulatus ainult aku jõul või koos kütusega sõitmisel ning sisse- või väljalülitatud kliimaseadme korral. Pistikhübriidsõidukitel kuvatakse ka minimaalne aku laetuse tase, mis on vajalik ainult aku jõul sõitmiseks.


Hoiatustuled

 • Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest võib MyToyota rakendus anda Sulle Toyota sõidukis kuvatavaid hoiatussignaale. Need hoiatussignaalid kajastavad Toyota sõiduki armatuurlaual/universaalnäidikul olevaid hoiatustulesid, kuid ei asenda neid. Sina kui juht vastutad alati Toyota sõidukis olevatele hoiatustuledele reageerimise eest.
 • Need hoiatussignaalid edastatakse Toyota võrgustikku, et pakkuda Sulle tuge ja abi juhul, kui vajalik on remont. Toyotale ja MyToyota rakendusele antud nõusoleku alusel antakse Sulle võimalus valida, kas Sinuga võetakse ühendust. Arvesta, et Toyota ega Toyota võrgustik ei anna garantiid, et Sinuga võetakse hoiatustule korral proaktiivselt ühendust, sest see teenus sõltub suurel määral piirkonnast, saadavusest ja kaetusest. Hoiatusmärguande korral järgi alati omaniku käsiraamatus olevaid juhiseid.


Kütusetase

 • Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest kuvab MyToyota rakendus Sinu Toyota sõiduki paagi kütusetaset. Järelejäänud kütusetaset väljendatakse protsendina kogu kütusepaagi mahutavusest. Näidatav kütusetase põhineb Toyota viimastel kütuseanduri andmetel, mis saadi siis, kui Sa süüte viimati välja lülitasid. Seetõttu võib esineda lahknevusi MyToyota rakenduses ja Toyota sõiduki armatuurlaual kuvatava kütusetaseme vahel. Samuti võib väike erinevus tekkida olenevalt keskkonnast, kus Sinu Toyota on pargitud (näiteks välistemperatuur, kallak jne). Lähtu alati Toyota armatuurlaual olevast kütusenäidikust. Toyota ei vastuta MyToyota rakenduses kuvatavate mittetäielike ja ebatäpsete andmete eest.


Hübriidisõidu juhendamine

 • See teenus võimaldab Sul MyToyota rakenduse kaudu vaadata oma hübriidrežiimis sõidu omadusi lähtuvalt põhilistest hübriidisõidu näitajatest (elektrirežiimis sõidu aeg ja hübriidisõidu hinne). 
 • Need andmed on kättesaadavad sõidu kaupa. Iga sõit kaardistatakse ning sellel tõstetakse esile elektrirežiimis sõidu aeg ja käitumuslikud sündmused (kiirendamine, pidurdamine ja ühtlane kiirus), mis seostatakse kontekstipõhise juhendamisega, et saaksid kütusekulu vähendada. Samuti saad vaadata koondandmeid ning hõlpsalt jälgida oma hübriidsõidu tulemuslikkuse arengut aja jooksul.
   

Sõiduki armatuurlaud

Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest kuvab MyToyota rakendus aku laetuse taset ja pistikhübriidi või elektrisõiduki järelejäänud sõiduulatust. Järelejäänud sõiduulatust näidatakse kilomeetrites, kuid see võib autos kuvatavast sõiduulatusest erineda. Vaata alati oma Toyota armatuurlaual olevat akunäidikut.
 
Toyota ei vastuta MyToyota rakenduses kuvatavate mittetäielike või ebatäpsete andmete eest. Lisaks võimaldab see teenus Sul kaugjuhtimise teel auto laadimist planeerida.

 

Kaugfunktsioonid

Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest saad oma autot MyToyota rakenduse kaudu kaugjuhtimise teel eelsoojendada või -jahutada. Sõiduki mudelist olenevalt saab kaugjuhtimise teel reguleerida ka temperatuuri, käivitada esi- või tagaklaasi soojenduse või seadistada auto eelsoojendamiseks või -jahutamiseks ühe või mitu kava.
 
Kaugjuhtimisteenuste kasutamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused.
 • Sõiduk peab seisma ja Sa pead olema kontrollinud selle ümbruse ohutust. Veendu, et sõidukis ei oleks inimesi ega loomi.
 • Ära kasuta kaugjuhtimist, kui kapott on lahti või kui sõiduk on pargitud ilma ventilatsioonita siseruumi.
 • Kasuta teenust ainult vajaduse korral. Austa keskkonda ning vähenda liigset müra ja õhusaastet.
  Eeltingimused:
  * uksed on lukus
  * mootorikate on suletud
  * aknad on suletud
  * sõiduki salongis ei ole tuvastatud võtit
 • Kui sõidukile on pärast ostmist paigaldatud kaugjuhitav immobilisaator, siis mootor ei käivitu ning seetõttu ei tööta ka kaugjuhitav kliimaseade.
 • Kui sõidukit ei kasutata: kui sõidukit pole juba üle 9 päeva kasutatud, võib juhtuda, et kasutaja peab vajutama sõiduki sees olevat käivitusnuppu. Pardasüsteem lülitub 12 V aku kaitsmiseks automaatselt unerežiimi.
 • Pistikhübriidil ja akutoitel elektriautol ei käivitu kaugjuhitav kliimaseade, kui temperatuur on alla −10 °C.

Kaugjuhitav kliimaseade töötab süüte ühe sisse- ja väljalülitustsükli vahel 20 minutit. Järgi alati kohalikke ja riiklikke õigusakte, mis võivad nende teenuste kasutamist teatud piirkondades piirata (näiteks mõnes kohalikus omavalitsuses ja looduspargis).


Sõiduki olek

MyToyota rakenduse kaudu saad oma auto olekut iga hetk vaadata. Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest kuvab MyToyota rakendus sõiduki uste, akende, katuseluugi, pakiruumi ja tulede olekut ning ka seda, kui nutivõti on autosse unustatud.

Sulle võidakse 4 minutit pärast süüte väljalülitamist saata vastav tõuketeavitus. Sellega teavitatakse Sind, kui auto olekus esineb midagi ebatavalist (tõuketeavituste funktsioon peab olema nutitelefoni seadetes lubatud). Võid saada ühe või mitu järgmist teavitust.

 • Aknad on lahti (kui üks või mitu akent on lahti).
 • Uksed on lukust lahti (kui mõni uks on lukust lahti).
 • Katuseluuk on lahti (kui katuseluuk on lahti).
 • Tuled põlevad (kui mõni esi- või tagatuli põleb).
 • Tagaistme meeldetuletuse süsteem (kui pärast mootori väljalülitumist ei tuvastatud tagaukse avamist)

 

Eemalt lukustamine või lukust avamine

Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest saad oma sõidukit MyToyota rakendusest vaid mõne klõpsuga kaugjuhtimise teel lukustada ja lukust avada.

Arvesta, et autot ei saa lukustada järgmistel juhtudel.

 • Mõni uks on lahti.
 • Nutivõti on autos.
 • Autoalarm on aktiveeritud.
 • Auto lukustati võtmega.

Kõigil neil juhtudel on lukustusnupp mitteaktiivne.

Lukustusfunktsiooni kasutades jälgi, et lapsed, erivajadustega inimesed ega lemmikloomad ei jääks autosse järelevalveta. Kuuma sõidukisse jäädes võib neil tekkida kuumarabandus, dehüdratsioon või hüpotermia, mis võib lõppeda surma või raske vigastusega. Toyota ei vastuta lukustatud sõidukile tekkiva materiaalse või muu kahju ega õnnetuste eest. Kasutaja võtab enda kanda kogu riski, mis kaasneb sõiduki lukustamisega.

Lukust avamise funktsiooni kasutades arvesta, et see võib anda kõrvalistele isikutele sõidukisse juurdepääsu. Toyota ei vastuta lukust avatud sõidukile tekkiva materiaalse või muu kahju ega õnnetuste eest. Kasutaja võtab enda kanda kogu riski, mis kaasneb sõiduki lukust avamisega.
 

Ohutuled

Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest saad kasutada auto parklast üles leidmise funktsiooni. Funktsioon võimaldab auto ohutuled eemalt sisse lülitada, et autot oleks lihtsam leida. Ohutuled lülitatakse sisse 60 sekundiks. 60 sekundi pärast saab need uuesti sisse lülitada.
 

Täiustatud juhtimisseadmed

Olenevalt sellest, milline digiteenuste seade Sinu Toyotal on, saad mõningaid sõiduki funktsioone eemalt kasutada. Kaugjuhtimise teel saab aknaid sulgeda, signaali ja sumistit kasutada, ohutulesid lülitada, kasutada pakiruumi ja esitulesid.

Alati järgi kohalikke ja riiklikke õigusakte, mis võivad nende teenuste kasutamist Sinu piirkonnas piirata (näiteks mõnes kohalikus omavalitsuses ja looduspargis).
 

Laadimise ajakava 

Olenevalt sellest, milline digiteenuste seade Sinu elektrilises Toyota sõidukis on, saad mugavalt planeerida laadimise algus- ja lõpuaja. Sel juhul saad laadimisel kasutada tipptunnivälist hinda või laadida akut siis, kui kodus ei tööta samal ajal teised elektriseadmed. Lisaks saad kõigiks päevadeks seada sama laadimiskellaaja või eri päevadeks erinevad ajad.