Uus katsemeetod kütusekulu
ja heitkoguste määramiseks

Tutvustame kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud katsemenetlust.
Alates 1980ndatest on Euroopa uute autode heitkoguste ja kütusekulu katseid tehtud uue Euroopa sõidutsükli (NEDC) järgi. 1. septembril 2017 võeti kasutusele uus katse, kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP), mis annab nii autode ostjatele kui ka omanikele reaalsema ülevaate auto sõiduomadustest.

Üleminek süsteemilt NEDC süsteemile WLTP

Kuna sõidutehnoloogiat on täiustatud ja sõidutingimused on muutunud, on aeg peaaegu 40 aastat vana sõidutsükli test NEDC välja vahetada. Selleks, et saaksid auto kütusekulu ja heitkoguseid arvutada ning võrrelda täpsemalt, on uues WLTP katses kasutusele võetud reaalsemad katsetingimused, et laborimõõtmised kajastaksid paremini auto sõiduomadusi teel olles.

/
Katsetsükkel Dünaamilised katsed, mis kajastavad paremini tegelikke sõiduolusid
/
Tsükli kestus Katse kestab 30 minutit ehk varasemast 10 minutit kauem
/
Tsükli vahemaa 23,25 kilomeetrit ehk üle kahe korra pikem kui vana vahemaa
/
Sõiduetapid Rohkem dünaamilisi etappe: 52% linnas ja 48% maanteel
/
Keskmine ja suurim kiirus Keskmine kiirus on 46,5 km/h (suurenemine 12,5 km/h võrra), tippkiirus on tõusnud 131 km/h-ni
/
Lisavarustus Arvesse võetakse täiendavaid sõiduki lisatarvikuid (mis mõjutavad CO2 heitkoguseid ja kütusekulu)
/
Käiguvahetus Igal sõidukil on erinevad käiguvahetuspunktid
/
Katsetemperatuurid Mõõtmisi tehakse nüüd 23 °C juures (CO2 väärtused on korrigeeritud 14 °C juurde) võrreldes varasema 20–30 °C-ga

Suurem selgus

/

Ajavahemikul september 2017 kuni september 2018 peavad kõik uued autod hakkama vastama WLTP katseprotseduurile (kerged tarbesõidukid järgnevad aasta hiljem). Toyota esimene WLTP alusel sertifitseeritud mudel oli Prius, millele anti sertifikaat 2017. aasta neljandas kvartalis.

Toyotal on hea meel, et kasutusele võetakse WLTP, mis võimaldab meie klientidel arvutada kütusekulu ja heitkoguseid veelgi täpsemalt. Puhaste transpordilahenduste eestvedajana oleme aastakümneid uurinud, kuidas valmistada keskkonnasäästlikumaid sõidukeid. Uurimistöö tulemuseks on sellised tehnoloogiad nagu meie hübriid, mis on tõestanud oma väärtust kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ja mis aitavad meil liikuda väikese süsinikusisaldusega ühiskonna poole.„Hübriid on meie jõuseadmete programmi keskne element, mis aitab meil vähendada oma sõidukite CO2 heitkoguseid 2050. aastaks 90% võrra võrreldes 2010. aasta tasemega.”


Toyota Motor Europe’i president ja tegevjuht dr Johan van ZylIgapäevased katsed, reaalsed tulemused


Uued WLTP katsed tagavad, et laborimõõtmised kajastavad nüüd paremini olukordi, mida koged igapäevaelus. See tähendab, et uute autode juures olevad kütusekulu ja heitkoguste väärtused vastavad palju täpsemalt sellele, mille saavutad tegelikult.

Ökosõit

Näpunäited puhtamaks ja ohutumaks sõitmiseksLoe lisaks (ENG)  

Sul on veel küsimusi?

K. Kas mu auto tegelik kütusekulu muutub?

K. Kas mu auto tegelik kütusekulu muutub?

V. Ei, sinu auto tegelik kütusekulu jääb samaks, kuid võib juhtuda, et see saab suuremad ametlikud CO2 ja kütusekulu väärtused, sest WLTP katsetsükkel on rangem ja lähedasem tegelikele väärtustele.

K. Kas WLTP kütusekulu ja CO2 väärtused kajastavad seda, mida võin tegelikult oodata?

K. Kas WLTP kütusekulu ja CO2 väärtused kajastavad seda, mida võin tegelikult oodata?

V. Samamoodi nagu NEDC on ka WLTP laboratoorne katse. Kuna sõidustiilid ja tingimused on erinevad, võivad esineda mõned erinevused ametlike väärtuste ja tarbija saavutatavate väärtuste vahel.

K. Miks on mu auto NEDC väärtus ootamatult suurenenud?

K. Miks on mu auto NEDC väärtus ootamatult suurenenud?

V. Üleminekuperioodil (kuni 2020. aasta lõpuni) lisatakse paralleelselt WLTP väärtustele ka NEDC väärtused. Kuna vana NEDC protseduuri ei saa enam kasutada, nõuavad eeskirjad, et WLTP CO2 väärtused teisendataks tagasi NEDCga samaväärseteks väärtusteks nn korrelatsioonitoimingu kaudu. Seda tehakse kas Euroopa Komisjoni väljatöötatud matkevahendi abil või füüsiliste korduskatsetuste kaudu, mille tulemusena võivad sinu auto NEDC CO2 väärtused olla varasemast suuremad, sest tegemist on NEDC uuendatud versiooniga, mis põhineb WLTP-l.

K. Kas WLTP katse mõõdab ka teiste saasteainete taset õhus?

K. Kas WLTP katse mõõdab ka teiste saasteainete taset õhus?

V. Jah, WLTP võimaldab mõõta ka selliseid aineid nagu süsinikmonooksiid (CO), süsivesinikud (HC) ja lämmastikoksiidid (NOx) ning tahked osakesed (PM/PN).

K. Millal muutuvad kergete tarbesõidukite väärtused?

K. Millal muutuvad kergete tarbesõidukite väärtused?

V. WLTP sertifitseerimine saab kohustuslikuks kõigile kergetele tarbesõidukitele (kategooriad N1 (ii), N1 (iii) ja N2) alates 1. septembrist 2019 ehk üks aasta pärast sõiduautosid.

 

Vaata lisaks

Ülemaailmsed 2030. aasta vahe-eesmärgid Ülemaailmsed 2030. aasta vahe-eesmärgid 2018. aastal tegime teatavaks oma ülemaailmsed 2030. aasta vahe-eesmärgid, mis aitavad saavu-tada meie 2050. aasta keskkonnaväljakutse eesmärke. Miks vesinik? Meie tuleviku tähtis kütus Miks vesinik? Meie tuleviku tähtis kütus Saa rohkem teada vesiniku peamistest eelistest ja loe seda kütuseallikat puudutavaid korduma kippuvaid küsimusi. Toyota vesinikkütuseelemendiga elektriautod Toyota vesinikkütuseelemendiga elektriautod Meie kiiresti tangitavad ja enam kui 650 km sõiduulatusega teedrajavad vesinikkütuseelemendiga elektriautod pakuvad puhast ja võimsat jõudlust ning nende ainsaks heiteks on vesi. Toyota elektrifitseeritud autod Toyota elektrifitseeritud autod Meil on hea meel olla elektrifitseerimise alal tunnustatud liidrid. Hübriid-, pistikhübriid- või vesinikutehnoloogia valikuga saad nautida just praegu sulle sobivat jõuallikat.