Toyota originaalvaruosad vs. järelturu varuosad

Leia oma edasimüüja

Järelturu varuosad võivad näida samasugused ja sobida samamoodi, kuid madalama kvaliteediga materjalide tõttu ei vasta need oodatavate tööomaduste lubadusele. Kuna Toyotale on sinu ohutus ja sinu auto parimad tööomadused esmatähtsad, soovitame sul alati kasutada oma Toyota edasimüüja pakutavaid Toyota originaalvaruosi. Toyota originaalvaruosade puhul võivad kliendid kindlad olla ulatusliku uurimistegevuse ja katsetamisega tagatud rangeimates kvaliteedistandardites.

/
Ohutusriskid tarbijate jaoks
 • Järelturu varuosad ei ole valmistatud sama kvaliteetsetest materjalidest ega ole läbinud sama rangeid kvaliteedikontrolle nagu Toyota originaaltooted, mistõttu kaasnevad nendega terviseriskid juhile ja kaassõitjatele.
 • Mitteoriginaalvaruosad kuluvad kiiremini ja võivad põhjustada auto rikkeid või avariisid.
/
Rahaline risk tarbijate jaoks
 • Sõiduki nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud järelturu varuosad (sidurikettad, piduriklotsid, õlifiltrid) võivad kahjustada sõidukit ja kaasa tuua kulukaid remonditöid.
 • Mitteoriginaalvaruosade kasutamisel võib katkeda sõiduki tootjagarantii kate.
Toyota kvaliteedistandardid

Kõik Toyota originaaltooted on ulatusliku uurimistegevuse ja rangete katsete tulemus. Iga toode läbib põhjaliku kontrolli, millega tagatakse, et see vastab Toyota rangetele kvaliteedi, töökindluse ja sõiduomaduste standarditele. Meie kliendile antakse üle üksnes tooted, mis läbivad kõnealused ranged hindamised, aidates seeläbi tagada sinu ohutust ja sinu sõiduki pikka tööiga.

Lisaks on kõigil Toyota originaaltoodetel usaldusväärne Toyota garantii, mis tagab, et sõidukid töötavad optimaalselt ja pakuvad oodatud silmapaistvaid tööomadusi. Toyota ei paku mingit garantiid probleemide korral, mis tulenevad muude kui Toyota originaalvaruosade kasutamisest.Parim viis oma Toyota suurepäraste tööomaduste säilitamiseks ja enda ohutuse tagamiseks on valida remondi- ja hooldustöödeks alati Toyota volitatud remonditöökojad ning Toyota originaalvaruosad.

Originaalvaruosade eelised

Õlifiltrid

Järelturu õlifilter
Järelturu varuosa
 • Kuna sageli möödavooluklapp puudub, siis õlifiltri ummistumise korral ei saa mootor üldse õli, põhjustades kinnikiilumise ja kuluka remondi.
 • Järelturu õlifilter võib sisaldada halva kvaliteediga filtripaberit, mis ummistub suurema tõenäosusega, tuues kaasa selle, et õli ei ole korrektselt puhastatud.
 • O-rõngas kipub olema valmistatud odavamast materjalist, mistõttu õli leke mootorisse (tulekahjuoht) on palju tõenäolisem.
 • Katsetest nähtub, et võrreldes Toyota originaalõlifiltritega ummistuvad mitteoriginaalsed õlifiltrid poole kiiremini ja vajavad sagedamini vahetamist.
genuine oil filter
Originaalvaruosa
 • Toyota originaalõlifilter on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja läbinud ranged katsed.
 • Filtrimaterjali pindala on suurem ning seda hoiavad paigal selleks spetsiaalselt loodud ja valmistatud komponendid.
 • Korpuse materjalide ja O-rõnga kvaliteeti ja konstruktsiooni on põhjalikult katsetatud tagamaks, et need mitte kunagi ei lekiks.

Piduriklotsid

Järelturu piduriklots
Järelturu piduriklots
Järelturu klotsid on tavaliselt valmistatud nähtavalt kehvematest materjalidest, millega kaasneb põhitööomaduste saavutamiseks ebapiisav pidurdusjõud. Hõõrdematerjal võib metallplaadi küljest lahti tulla, põhjustades piduririkke ja võimaliku kokkupõrke. Sageli ei ole materjal nii kuumuskindel kui Toyota originaalpiduriklotsidel, mistõttu kipuvad need süttima.

Muude probleemide hulka kuulub enneaegne kulumine, lühem kasutusiga ja pidurikettasse soonte tekitamine, mis põhjustab vibratsiooni, kiiret kulumist ja vajadust neid sagedamini välja vahetada.
genuine brake pad
Originaalpiduriklots
Piduriklotsid on sõiduki ohutuse seisukohast tõenäoliselt kõige olulisemad varuosad, seetõttu teeb Toyota nendega korrapäraselt katseid.

Kvaliteetsest hõõrdematerjalist klotsid vastavad tõestatult rangeimale standardile.

Meie uuringud tõendavad, et tavaline pidurdusteekond Toyota originaalpiduriklotsidega on 30% lühem kui mitteoriginaalversioonidega.

Õhufiltrid

Järelturu õhufilter
Järelturu õhufilter
Lõpuks ummistuvad kõik filtrid ja vajavad vahetamist, kuid järelturu filtrid võivad sisaldada ainult üht filtrimaterjali kihti, mistõttu ummistuvad need poole kiiremini võrreldes Toyota originaalõhufiltriga.

Meie katsete põhjal püüavad mitteoriginaalsed õhufiltrid kinni palju vähem tolmu kui originaalõhufiltrid. See tähendab, et need lasevad mootorisse kuni kümme korda rohkem tolmuosakesi.
genuine air filter
Toyota originaalõhufilter
Toyota originaalõhufiltri filtrimaterjal on kolmekihiline, mis pikendab selle tööiga ja suurendab mootori jõudlust. See on täpsete mõõtmetega ning puuduvad vahed, kust osakesed võiksid läbi tungida ja mootorit kahjustada.

Turvapadjad

Kuna turvapadjad on üha enam kättesaadavad allahindluste ja oksjoni veebisaitide kaudu, on vaja pöörata suurt tähelepanu sellele, et kõik asendatavad turvapadjad paigaldataks Toyota volitatud remonditöökodades. Sellega garanteeritakse turvapatjade tõhus toimimine siis, kui neid on kõige enam vaja.

Järelturu turvapadjad
Järelturu turvapadi
Katsetest ilmneb, et mitteoriginaalturvapadjad võivad avarii korral aktiveeruda hilja või üldse mitte, samuti põhjustada ise avariisid sellega, et aktiveeruvad siis, kui ei peaks. Mõned paiskavad plahvatamisel salongi isegi metallitükke.

Mitteoriginaalturvapadja näitajate hulka kuuluvad ebatavaliselt odav hind, teistsugust värvi või teistsuguse viimistlusega kate või õmblused, tõendid selle kohta, et neid on sobivuse tagamiseks kohandatud, ning turvapadja hoiatustule mittesüttimine süüte sissekeeramisel.
genuine air bags
Toyota originaalturvapadi
Komponentide kvaliteet on ülioluline turvapatjade õige aktiveerumise seisukohast. Toyota originaalturvapadjad reageerivad kokkupõrkele 1/25 sekundi jooksul. Selleks on vaja, et kiirendusmõõturite, andurite ja päästikute vahelised kaablid ja pistikud oleks valmistatud võimalikult rangete standardite kohaselt ja õigetest materjalidest.

Põrandamatid

Lisaks remondi- ja hooldusasjadele müüakse turul Toyota mitteoriginaal lisavarustust. Need pole valmistatud sama rangete standardite järgi nagu Toyota originaaltooted, seega võivad need kujutada endast ka ohutusriske.

Järelturu tekstiilmatt
Järelturu tekstiilmatt
genuine textile floor mat
Tekstiilist originaalpõrandamatt
Järelturu kummimatid
Järelturu kummimatt
Järelturu põrandamatid ei sobi sõidukisse nagu valatud, need võivad libiseda pedaalide alla ja takistada pidurdamist.
genuine rubber floor mats
Originaalkummimatt
Toyota originaalpõrandamatid on spetsiaalselt loodud sobima igasse üksikusse mudelisse nagu valatud. Kõik Toyota põrandamatid – nii tekstiilist kui ka kummist – sobivad sõidukisse suurepäraselt ning on spetsiaalselt loodud oma kohalt mitte ära libisema.

Süüteküünlad

Järelturu süüteküünal
Järelturu süüteküünal
Järelturu küünlad võivad näida samasugused, kuid need ei toimi samamoodi. Näiteks viitab süüteküünlal olev number kuumusvahemikule, mida see suudab taluda. Katsetest nähtub, et mitteoriginaalsed süüteküünlad ei suuda sageli taluda nii suurt kuumust, mida nende korpusel olev number näitab, ja halvimatel juhtudel elektrood sulab, tuues kaasa mootori kahjustuse.

Elektroodi tõttu, mis ei ole vasest, on mitteoriginaalküünla kuumustaluvus palju väiksem, põhjustades võimalikku mootori kahjustust. Vähekvaliteetne isolaator ei suuda taluda suurt pinget, mis on vajalik tõhusaks süütamiseks, tuues kaasa pingelekke, mootori töötaktide vahelejätmise ja mootori väiksema võimsuse. Keskelektroodi sees oleva mittevasest konstruktsiooni tõttu kuluvad mitteoriginaalsed süüteküünlad kiiremini ja rohkem kui Toyota originaalsüüteküünlad.
genuine spark plug
Toyota originaalsüüteküünal
Süüteküünaldel on oluline roll sõiduki optimaalsete tööomaduste kindlaksmääramisel ja mootori usaldusväärse toimimise tagamisel. Toyota originaalsüüteküünlad suudavad töötada korpusel näidatud kuumusspetsifikatsioonide kohaselt.

Peale selle, et neid on nõuetekohaselt katsetatud, et need vastaks näidatud tööomadustele, on keskelektrood valmistatud vasest, mis tagab tõhusa soojusjuhtivuse.
Miks osta Toyota originaalvaruosi?
/

Kvaliteetsed tooted, mis on sertifitseeritud ja millega säilib Toyota garantii.
/

Täielikult garanteeritud, et varuosad on valmistatud Toyota spetsifikatsioonide kohaselt ja sobivad nagu valatud.
/

Sinu Toyota suur edasimüügiväärtus ainult Toyota originaalvaruosade kasutamise tõttu.Igas katses pole võrdväärset. Nii sinu auto tööomadused kui ka sinu jätkuva meelerahu tagab see, kui küsid oma Toyota edasimüüjalt Toyota originaalvaruosi kui ainsat head võimalust oma Toyota parandamiseks.

Vaata lisaks

Kestlikkus – meie keskkonnamissiooni eesmärk Kestlikkus – meie keskkonnamissiooni eesmärk Kestlikkus on Toyota äritegevuse alus. Meie eesmärk on pakkuda tooteid ja teenuseid, mis austavad planeeti ja rikastavad inimeste elu kogukondades, kus me tegutseme. Ülemaailmsed 2030. aasta vahe-eesmärgid Ülemaailmsed 2030. aasta vahe-eesmärgid 2018. aastal tegime teatavaks oma ülemaailmsed 2030. aasta vahe-eesmärgid, mis aitavad saavu-tada meie 2050. aasta keskkonnaväljakutse eesmärke. MyT digiteenused MyT digiteenused Ühendus loob uusi võimalusi. Ükskõik kas oled autos või autost väljas, MyT abil saad säilitada täieliku kontrolli oma Toyota üle, sest rakenduses on hulk uusi digiteenuseid, mis muudavad sõitmise turvalisemaks ja meeldivamaks. Supra: Toyota sportautode ajalugu Supra: Toyota sportautode ajalugu Supra, mis tähendab ladina keeles „ületav“ või „ülal“, osutus igati sobilikuks nimeks Toyota väidetavalt kõige kuulsamale sportautole.