1. Connected Services
 2. MyToyota
 3. More info
Kiirtee

MyToyota funktsioonid

Sõiduki asukoht

 • MyToyota rakenduse (või portaali) kaudu saad vaadata oma Toyota viimast asukohta. Olenevalt Sinu Toyota mudelist selgitatakse selle asukoht välja lähtuvalt viimasest geolokatsiooni andmepunktist, mis saadi Sinu Toyotast siis, kui Sa süüte välja lülitasid, või reaalajas asukohast.
 • Saad vaadata oma pargitud Toyota sõiduki asukohta kaardil koos asukoha aadressiga (kui see on olemas) ning aega, millal sõiduk sinna jäeti. Saad aktiveerida navigatsioonisüsteemi, mis juhatab Sind sõiduki juurde (koos teekonna, kauguse ja kõndimisaja kuvamisega) kas MyToyota või mõnes muus rakenduses (nt Apple Maps, Google Maps jne).
 • Kui Sinu Toyotal on seade, mis võimaldab internetiteenustele ligi pääseda ja neid kasutada, edastatakse Sinu Toyota asukohta sõidu ajal sagedasti ja saad seda jagada ka teistega. Reaalajas asukoha jagamise funktsioon võimaldab valida kontaktisikud, kellega soovid oma asukohta jagada, ning ka jagamise kestuse. Selle funktsiooni saad lubada ka oma sotsiaalmeediakonto kaudu.


Jaga autoga

 • Kui Sinu Toyotal on autosisene ühendatud navigatsiooniseade, saad planeerida teekonda enda soovi järgi MyToyota rakenduses ning selle seejärel oma Toyota sõidukisse saata. Saad seada sõidu alustus- ja saabumisaja. Marsruudikalkulatsioon ennustab sellel ajal tõenäoliselt valitsevaid liiklusolusid ning näitab vastavalt sõiduaega. Saad saadetud marsruute vaadata, muuta ja neid oma Toyota sõidukisse uuesti saata. Saad lisada teekonnale huvipunkte. Lisateavet autosisese navigatsiooniseadme ühendamise ja kasutamise kohta leiad oma Toyota kasutusjuhendist või MyToyota portaalist.


Autost ukseni

 • Kui Su sõidukil on ühendatud autosisene navigatsiooniseade, soovitab MyToyota rakendus Sulle pärast sõidukist lahkumist teekonda sihtkohani, mille oled seadnud autosiseses navigatsiooniseadmes. See teenus põhineb Sinu asukoha ja Sinu pargitud Toyota asukoha vahelisel erinevusel. Seega, kui Sa ei saa oma Toyotat navigatsioonisüsteemis seadistatud sihtkoha lähedale parkida, saad MyToyota rakenduses olevate juhiste abil lõppsihtkohta jõuda (näiteks jalgsi). Soovi korral saad jätkata navigeerimist teisest mobiilsideseadmest. Arvesse võttes valitud sihtkohta ja Sinu Toyota parkimiskohta, hakatakse järgmist marsruudiosa välja arvestama. Lisateavet autosisese navigatsiooniseadme ühendamise ja kasutamise kohta leiad oma Toyota kasutusjuhendist või MyToyota portaalist.


Sõiduanalüüs

 • Saad MyToyota rakenduse või MyToyota portaali kaudu analüüsida oma sõidustiili geolokatsiooni, güro- ja G-andurite, läbisõidu ja kütusekulu andmete põhjal. Need andmed on kättesaadavad sõidu kaupa. Saad märkida iga sõidu era- või töösõiduks ning koostada aruande, kust näed selliseid sündmusi nagu järsk pidurdus ja järsk kiirendus koos kellaaja ning asukohaga.


Hoolduse meeldetuletused

 • Sinu sõiduki läbisõiduandmete põhjal teavitame Sind eesseisvatest hooldus- või teenindusaegadest. Need meeldetuletused olenevad riigist, kus Sa teenusega liitusid, ning nende saadavus ja/või täpsus võib varieeruda. Meeldetuletuse saamisel saad broneerida aja soovitud volitatud edasimüüja juures. Soovitame valida MyToyota kontol eelistatud edasimüüja. Kui jätad esimesele meeldetuletusele reageerimata, võime saata Sulle teise meeldetuletuse.
 • Oma Toyota õigeaegse hoolduse ja teeninduse eest vastutad siiski Sina ise. Asjaolu, et me Sulle seda teenust pakume ja Sulle meeldetuletusi saadame, ei vabasta Sind vastutusest.


Akuteave

 • Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest kuvab MyToyota rakendus 12 V starteriaku laetuse olekut. Kui laetus väheneb tasemeni, mis võib takistada Sinu Toyota käivitamist, kuvatakse MyToyota rakenduses hoiatusteade.


Liiklusõnnetuse assistent

 • Selle teenuse pakkumine oleneb sellest, milline ühendatud auto seade on Sinu Toyotas. Kui Sinu Toyota sõidukis on see teenus olemas, jälgivad vastavad andurid Sinu Toyotaga toimuvaid kokkupõrkeid. Kui mõni kokkupõrge ületab eelseadistatud tugevuse, teavitatakse meid sellest. Sellist kokkupõrketeavet võidakse jagada Sinu kohaliku Toyota autoabi ettevõttega, kes võib lähtuvalt kokkupõrkeandmete raskusastmest ja oma kohalikust tegevuseeskirjast Sinuga abi pakkumiseks ühendust võtta. Autoabi võtab Sinuga ühendust nende kontaktandmete kaudu, mille oled oma MyToyota kontol esitanud. Samuti võidakse olenevalt kohaliku autoabi tegevuspõhimõtetest ühendust võtta Sinu MyToyota kontol märgitud hädaolukorra kontaktisikutega (kui need on märgitud). Kui autoabi ei saa ühendust Sinuga (näiteks kuna Sa ei ole võimeline vastama) ega Sinu hädaolukorra kontaktisikutega, võib autoabi olenevalt kohalikust tegevuseeskirjast ja kokkupõrke raskusastmest teavitada häirekeskust või politseid. Sinul ja Sinu hädaolukorra kontaktisikutel on alati võimalus autoabi pakutav abi vastu võtta või sellest loobuda.
 • Me ei anna pakutava hädaolukorra abisüsteemi saadavusele ega kvaliteedile garantiid. Autoabi ega Toyota Motor Europe või Toyota Baltic ei vastuta häirekeskuse või politsei kaasamata jätmise või selle kaasamisega seotud viivituste või vigade eest.
 • Kui aktiveerid MyToyota rakenduses ja/või MyToyota kontol privaatsusrežiimi (st ei luba meil oma Toyota asukohta kindlaks teha), ei saa me Sinu Toyota asukohta kokkupõrke korral kindlaks teha ning see teenus ei tööta (lisateavet privaatsusrežiimi kohta leiad digiteenuste kasutustingimustest ja andmekaitsedeklaratsioonist).
 • Teatud juhtudel võidakse aktiveerida kohustuslik hädakõnefunktsioon. Arvesta, et Sinu Toyota teavitab automaatselt selle riigi häirekeskusi, kus Sinu Toyota sõiduk turvapatjade rakendumist põhjustava kokkupõrke ajal asub. Seda reguleerib Euroopa Liidu määrus eCall-süsteemi kohta (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015 määrus (EL) 2015/758) või selle kohalik analoog riikides, mis ei kuulu Euroopa Liitu, kui see on asjakohane.


Hoiatustuled

 • Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest võib MyToyota rakendus anda Sulle Toyota sõidukis kuvatavaid hoiatussignaale. Need hoiatussignaalid kajastavad Toyota sõiduki armatuurlaual/universaalnäidikul olevaid hoiatustulesid, kuid ei asenda neid. Sina kui juht vastutad alati Toyota sõidukis olevatele hoiatustuledele reageerimise eest.
 • Need hoiatussignaalid edastatakse Toyota võrgustikku, et pakkuda Sulle tuge ja abi juhul, kui vajalik on remont. Toyotale ja MyToyota rakendusele antud nõusoleku alusel antakse Sulle võimalus valida, kas Sinuga võetakse ühendust. Arvesta, et Toyota ega Toyota võrgustik ei anna garantiid, et Sinuga võetakse hoiatustule korral proaktiivselt ühendust, sest see teenus sõltub suurel määral piirkonnast, saadavusest ja kaetusest. Hoiatusmärguande korral järgi alati omaniku käsiraamatus olevaid juhiseid.


Kütusetase

 • Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest kuvab MyToyota rakendus Sinu Toyota sõiduki paagi kütusetaset. Järelejäänud kütusetaset väljendatakse protsendina kogu kütusepaagi mahutavusest. Näidatav kütusetase põhineb Toyota viimastel kütuseanduri andmetel, mis saadi siis, kui Sa süüte viimati välja lülitasid. Seetõttu võib esineda lahknevusi MyToyota rakenduses ja Toyota sõiduki armatuurlaual kuvatava kütusetaseme vahel. Samuti võib väike erinevus tekkida olenevalt keskkonnast, kus Sinu Toyota on pargitud (näiteks välistemperatuur, kallak jne). Lähtu alati Toyota armatuurlaual olevast kütusenäidikust. Toyota ei vastuta MyToyota rakenduses kuvatavate mittetäielike ja ebatäpsete andmete eest.


Hübriidsõidu juhendamine

 • See teenus võimaldab Sul MyToyota rakenduse kaudu vaadata oma hübriidrežiimis sõidu omadusi lähtuvalt põhilistest hübriidsõidu näitajatest (elektrirežiimis sõidu aeg ja hübriidsõidu hinne). 
 • Need andmed on kättesaadavad sõidu kaupa. Iga sõit kaardistatakse ning sellel tõstetakse esile elektrirežiimis sõidu aeg ja käitumuslikud sündmused (kiirendamine, pidurdamine ja ühtlane kiirus), mis seostatakse kontekstipõhise juhendamisega, et saaksid kütusekulu vähendada. Samuti saad vaadata koondandmeid ning hõlpsalt jälgida oma hübriidsõidu tulemuslikkuse arengut aja jooksul.
   

Kaugfunktsioonid

Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest kuvab MyToyota rakendus aku laetuse taset ja pistikhübriidi või elektrisõiduki järelejäänud sõiduulatust. Järelejäänud sõiduulatust näidatakse kilomeetrites, kuid see võib autos kuvatavast sõiduulatusest erineda. Vaata alati oma Toyota armatuurlaual olevat akunäidikut.
 
Toyota ei vastuta MyToyota rakenduses kuvatavate mittetäielike või ebatäpsete andmete eest. Lisaks võimaldab see teenus Sul kaugjuhtimise teel auto laadimist planeerida.
 
Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest saad oma autot MyToyota rakenduse kaudu kaugjuhtimise teel eelsoojendada või -jahutada. Sõiduki mudelist olenevalt saab kaugjuhtimise teel reguleerida ka temperatuuri, käivitada esi- või tagaklaasi soojenduse või seadistada auto eelsoojendamiseks või -jahutamiseks ühe või mitu kava.
 
Kaugjuhtimisteenuste kasutamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused.
 • Sõiduk peab seisma ja Sa pead olema kontrollinud selle ümbruse ohutust. Veendu, et sõidukis ei oleks inimesi ega loomi.
 • Ära kasuta kaugjuhtimist, kui kapott on lahti või kui sõiduk on pargitud ilma ventilatsioonita siseruumi.
 • Kasuta teenust ainult vajaduse korral. Austa keskkonda ning vähenda liigset müra ja õhusaastet.
 • Järgi alati kohalikke ja riiklikke õigusakte, mis võivad nende teenuste kasutamist teatud piirkondades piirata (näiteks mõnes kohalikus omavalitsuses ja looduspargis).


Auto olek

MyToyota rakenduse kaudu saad oma auto olekut iga hetk vaadata. Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest kuvab MyToyota rakendus sõiduki uste, akende, katuseluugi, pakiruumi ja tulede olekut ning ka seda, kui nutivõti on autosse unustatud.

Sulle võidakse 4 minutit pärast süüte väljalülitamist saata vastav tõuketeavitus. Sellega teavitatakse Sind, kui auto olekus esineb midagi ebatavalist (tõuketeavituste funktsioon peab olema nutitelefoni seadetes lubatud). Võid saada ühe või mitu järgmist teavitust.

 • Aknad on lahti (kui üks või mitu akent on lahti).
 • Uksed on lukust lahti (kui mõni uks on lukust lahti).
 • Katuseluuk on lahti (kui katuseluuk on lahti).
 • Tuled põlevad (kui mõni esi- või tagatuli põleb).
   

Lukustamine / lukust avamine

Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest saad oma sõidukit MyToyota rakendusest vaid mõne klõpsuga kaugjuhtimise teel lukustada ja lukust avada.

Arvesta, et autot ei saa lukustada järgmistel juhtudel.

 • Mõni uks on lahti.
 • Nutivõti on autos.
 • Autoalarm on aktiveeritud.
 • Auto lukustati võtmega.

Kõigil neil juhtudel on lukustusnupp mitteaktiivne.

Lukustusfunktsiooni kasutades jälgi, et lapsed, erivajadustega inimesed ega lemmikloomad ei jääks autosse järelevalveta. Kuuma sõidukisse jäädes võib neil tekkida kuumarabandus, dehüdratsioon või hüpotermia, mis võib lõppeda surma või raske vigastusega. Toyota ei vastuta lukustatud sõidukile tekkiva materiaalse või muu kahju ega õnnetuste eest. Kasutaja võtab enda kanda kogu riski, mis kaasneb sõiduki lukustamisega.

Lukust avamise funktsiooni kasutades arvesta, et see võib anda kõrvalistele isikutele sõidukisse juurdepääsu. Toyota ei vastuta lukust avatud sõidukile tekkiva materiaalse või muu kahju ega õnnetuste eest. Kasutaja võtab enda kanda kogu riski, mis kaasneb sõiduki lukust avamisega.


Autoleidja

Olenevalt Sinu Toyotas olevast ühendatud auto seadmest saad kasutada auto parklast üles leidmise funktsiooni. Autoleidja funktsioon võimaldab auto ohutuled eemalt sisse lülitada, et autot oleks lihtsam leida. Ohutuled lülitatakse sisse 30 sekundiks. 30 sekundi pärast saab need uuesti sisse lülitada.