Toyota Safety Sense

Nutikad funktsioonid, mis parandavad kõikide turvalisust – nii autos kui ka väljaspool.
/
/
/
/
Kokkupõrke ennetamise süsteem koos jalakäijate pimedal ajal tuvastamise funktsiooniga

Vähese valguse korral kasutab ohutuspaketti Toyota Safety Sense kuuluv kokkupõrke ennetamise süsteem koos jalakäijate pimedal ajal tuvastamise funktsiooniga kaamerat ja radarit, et tuvastada auto liikumisteele jäävad teised sõidukid ning jalakäijad. Vältimatu kokkupõrke ohu korral edastab süsteem juhile heli- ja visuaalmärguande. Kui juhil ei õnnestu õigel ajal reageerida, rakenduvad pidurid automaatselt, et vältida kokkupõrget või leevendada selle tagajärgi. Isegi kui juht reageerib, rakendatakse lisapidurdusjõudu. Lisaks jalakäijate ja sõidukite pimedal ajal tuvastamisele suudab süsteem tuvastada auto liikumisteele jäävaid jalgrattureid ja jalakäijaid päevavalguses.

Kokkupõrke ennetamise süsteem koos jalgratturite tuvastamise funktsiooniga

Ohutuspaketti Toyota Safety Sense kuuluv kokkupõrke ennetamise süsteem koos jalgratturite tuvastamise funktsiooniga kasutab ettepoole jäävate jalgratturite ja sõidukite kindlakstegemiseks kaamerat ning radarit. Kokkupõrkeohu korral edastab süsteem juhile heli- ja visuaalmärguande. Kui juht ei reageeri, rakenduvad pidurid automaatselt. Isegi kui juht pidurdab, rakendab süsteem lisapidurdusjõudu, et vältida kokkupõrget või leevendada selle tagajärgi. Peale jalgratturite ja sõidukite tuvastamise suudab süsteem kindlaks teha auto liikumisteele jäävaid jalakäijaid.

Nutikas kohanduv kiirushoidik

Ohutuspaketti Toyota Safety Sense kuuluv nutikas kohanduv kiirushoidik hoiab sõiduki eelvalitud kiirust, jälgides samal ajal minimaalset pikivahet eesoleva sõidukiga. Kui pikivahe väheneb, vähendab süsteem automaatselt kiirust, rakendades vajaduse korral pidureid. Kui pikivahe taas suureneb, lisab auto järk-järgult kiirust, kuni sõiduk saavutab määratud kiiruse. Kui kiiruspiirang muutub, tuvastab süsteem muutuse tänu liiklusmärkide jälgimise süsteemile ja hoiatab juhti, et ta saaks eelvalitud sõidukiirust roolil oleva juhtnupu abil vähendada.

Kogu kiirusvahemikus kohanduv kiirushoidik

Ohutuspaketti Toyota Safety Sense kuuluv kogu kiirusvahemikus kohanduv kiirushoidik võimaldab autol hoida püsikiirust ilma gaasipedaali kasutamata, hoides samal ajal minimaalset eelseadistatud pikivahet eesoleva sõidukiga. Kui pikivahe kahaneb, vähendab süsteem kiirust, et säilitada auto ja eesoleva sõiduki pikivahe, aktiveerides vajaduse korral pidurid ning aeglustades, kuni auto seiskub täielikult. Kui pikivahe suureneb, hakkab auto liikuma vastavalt vajadusele kiirendades ja/või aeglustades, kuni liiklusvoog võimaldab taas saavutada eelvalitud sõidukiiruse. NB! See funktsioon on saadaval üksnes automaatkäigukastiga sõidukitel.

/
/
/
/
Sõiduraja abisüsteem Lane Trace Assist

Sõiduraja abisüsteem Lane Trace Assist jälgib teel kaameraanduri ja millimeeterlaineala radari abil teekatte märgistust või eesoleva sõiduki liikumisteed, et hinnata auto asukohta. Kui auto hakkab tahtmatult sõiduraja keskosast kõrvale kalduma, rakendub rooli korrigeerimise seade, et selle liikumissuunda muuta. NB! Süsteemi saab kasutada üksnes siis, kui sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem ja kogu kiirusvahemikus kohanduv kiirushoidik on sisse lülitatud.

Automaatsed kaugtuled

Automaatsed kaugtuled parandavad öösel nähtavust kõigi liiklejate jaoks. Tahavaatepeegli juures paiknev kaamera tuvastab vastutulevate sõidukite tuled ja jälgib ühtlasi tänavavalgustuse eredust. See lülitab kaugtuled vajadust mööda automaatselt sisse-välja, nii et juht saab keskenduda turvaliselt ja mugavalt üksnes tee jälgimisele.

Sõidurajalt lahkumise hoiatussüsteem koos rooli korrigeerimisega

Toyota Safety Sense’i juurde kuuluv süsteem vähendab avariiohtu, jälgides kaamera abil teekatte märgistust ning hoiatades juhti nii heli- kui ka visuaalmärguandega, kui sõiduk peaks hakkama sõidurajalt suunatuld näitamata kõrvale kalduma. Sõidurajalt soovimatu kõrvalekaldumise korral muudab rooli korrigeerimise seade rooli asendit.

Liiklusmärkide jälgimise süsteem

Ohutuspaketti Toyota Safety Sense kuuluv liiklusmärkide jälgimise süsteem jälgib eesolevaid liiklusmärke, kuvades salongi värvilisel TFT-ekraanil vajaliku teabe, nt suurima lubatud sõidukiiruse või möödasõidu keelu. Liiklusmärkide eiramise korral edastab süsteem juhile heli- ja visuaalmärguande.