1. WLTP
Kiirtee

Uus katsemeetod kütusekulu ja heitkoguste määramiseks

Tutvustame kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud katsemenetlust.
Alates 1980. aastatest on Euroopa uute autode heitkoguste ja kütusekulu katseid tehtud Euroopa sõidutsükli (NEDC) järgi. 1. septembril 2017 võeti kasutusele uus katse, kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP), mis annab nii autode ostjatele kui ka omanikele reaalsema ülevaate auto sõiduomadustest.

Üleminek süsteemilt NEDC süsteemile WLTP

Kuna sõidutehnoloogiat on täiustatud ja sõidutingimused on muutunud, on aeg peaaegu 40 aastat vana sõidutsükli test NEDC välja vahetada. Selleks, et saaksid auto kütusekulu ja heitkoguseid arvutada ning võrrelda täpsemalt, on uues WLTP katses kasutusele võetud reaalsemad katsetingimused, et laborimõõtmised kajastaksid paremini auto sõiduomadusi teel olles.

 • Katsetsükkel

  Dünaamilised katsed, mis kajastavad paremini tegelikke sõiduolusid

 • Tsükli kestus

  Katse kestab 30 minutit ehk varasemast 10 minutit kauem

 • Tsükli vahemaa

  23,25 kilomeetrit ehk üle kahe korra pikem kui vana vahemaa

 • Sõiduetapid

  Rohkem dünaamilisi etappe: 52% linnas ja 48% maanteel

 • Keskmine ja suurim kiirus

  Keskmine kiirus on 46,5 km/h (suurenemine 12,5 km/h võrra), tippkiirus on tõusnud 131‚km/h-ni

 • Lisavarustus

  Arvesse võetakse täiendavaid sõiduki lisatarvikuid (mis mõjutavad CO₂ heitkoguseid ja kütusekulu)

 • Käiguvahetus

  Igal sõidukil on erinevad käiguvahetuspunktid

 • Katsetemperatuurid

  Mõõtmisi tehakse nüüd 23 °C juures (CO₂ väärtused on korrigeeritud 14 °C juurde) võrreldes varasema 20–30 °C‑ga

Suurem selgus

 • Alates 2017. aasta septembrist peavad kõik uued autod hakkama vastama WLTP katseprotseduurile (kerged tarbesõidukid järgnesid aasta hiljem). Toyota esimene WLTP alusel sertifitseeritud mudel oli Prius, millele anti sertifikaat 2017. aasta neljandas kvartalis.

  Toyotal on hea meel, et kasutusele võeti WLTP, mis võimaldab meie klientidel arvutada kütusekulu ja heitkoguseid veelgi täpsemalt. Puhaste transpordilahenduste eestvedajana oleme aastakümneid uurinud, kuidas valmistada keskkonnasäästlikumaid sõidukeid. Uurimistöö tulemuseks on sellised tehnoloogiad nagu meie hübriid, mis on tõestanud oma väärtust kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ja mis aitavad meil liikuda väikese süsinikusisaldusega ühiskonna poole.


  Igapäevased katsed, reaalsed tulemused

  Uued WLTP katsed tagavad, et laborimõõtmised kajastavad nüüd paremini olukordi, mida koged igapäevaelus. See tähendab, et uute autode juures olevad kütusekulu ja heitkoguste väärtused vastavad palju täpsemalt sellele, mille saavutad tegelikult.

Lisa oma Toyota bZ4X-ile lisavarustust, et sõidud täiuslikuks muuta

Ökosõit

Näpunäited puhtamaks ja ohutumaks sõitmiseks

Loe lisaks (ENG) (Avaneb uues aknas)

Sul on veel küsimusi?

Ei, Sinu auto tegelik kütusekulu jääb samaks, kuid võib juhtuda, et see saab suuremad ametlikud CO₂ ja kütusekulu väärtused, sest WLTP katsetsükkel on rangem ja lähedasem tegelikele väärtustele.

Samamoodi nagu NEDC on ka WLTP laboratoorne katse. Kuna sõidustiilid ja tingimused on erinevad, võivad esineda mõned erinevused ametlike väärtuste ja tarbija saavutatavate väärtuste vahel.

Jah, WLTP võimaldab mõõta ka selliseid aineid nagu süsinikmonooksiid (CO), süsivesinikud (HC) ja lämmastikoksiidid (NOx) ning tahked osakesed (PM/PN).

Vaata lisa WLTP katsete kohta (ENG)

Vaata lisaks