Toyota „Keskkonna väljakutse 2050“ koosneb kuuest väljakutsest, mis hõlmavad meie tegevuse kõiki aspekte, meie uute toodete ja tehnoloogiate uurimist ning meie osa selles, et inimesed ja kogukonnad õpiksid tundma ning parandama loodust enda ümber.

Väljakutse nr 1

Uute sõidukite CO2 nullheide

Meie uute sõidukite CO2 nullheite väljakutse tähendab vähendada aastaks 2050 meie sõidukite CO2 heitkogust 90% võrreldes 2010. aasta tasemetega.

Selle saavutamiseks muudame tavapärase mootoriga mudelid kütusesäästlikumaks ja edendame uue põlvkonna vähese CO2 heitkogusega või nullheitega sõidukite, kaasa arvatud hübriid-, pistikhübriid-, elektri- ja kütuselementidega sõidukite väljaarendamist.

Puhtamaid alternatiivkütuseid kasutavad sõidukid saavad mõju avaldada vaid juhul, kui need omandab suur hulk inimesi, mistõttu teeme tööd selle nimel, et need oleks laialdaselt kättesaadavad, ja innustame nende kasutamise toetamiseks vajaliku taristu – näiteks tanklad ja laadimisjaamad – väljaarendamist.

Väljakutse nr 2

Olelustsükli CO2 nullheide

Soovime oma olelustsükli CO2 nullheite väljakutsega teha enamat kui kõrvaldada CO2 heitkogust, mis tekib siis, kui me sõidukeid valmistame või kui kliendid nendega sõidavad.

Soovime kõrvaldada meie kasutatavate materjalide ja varuosade tootmisel, logistikategevuse käigus ning sõidukite olelustsükli lõppemisel kasutusest kõrvaldamise ja ringlussevõtmise meetodite rakendamisel tekkinud süsinikdioksiidi heitkoguseid.

Selle saavutamiseks töötame keskkonnahoidlikemate projektide kallal, mis kasutavad väiksema CO2 heitkogusega toorainet ja vähem varuosi. Kasutame rohkem taastuvatest allikatest saadud biomaterjale ning muudame oma sõidukite lahtimonteerimise ja ringlussevõtu lihtsamaks.

Väljakutse nr 3

Tehaste CO2 nullheide

Autod ei tekita CO2 heitkogust üksnes nendega sõitmisel, vaid see tekib ka autode tootmisel.

Aitamaks kaasa kliimamuutuste ohjeldamisele on meil olemas strateegia CO2 nullheite saavutamiseks meie tootmistehastes. Selles keskendutakse meie kasutatava tehnoloogia täiustamisele ja alternatiivsetele energiaallikatele üleminekule.

Me ratsionaliseerime oma tootmisprotsessi, muutes selle lühemaks, et tekiks vähem CO2 heitkoguseid. Muudame oma rajatised energiatõhusamaks ja võtame kasutusele taastuvad energiaallikad, nt päikese- ja tuuleenergia, ning vähese CO2 heitega energia, nt vesinikuenergia.

Väljakutse nr 4

Veekulu vähendamine ja optimeerimine

Maailma veevajadus kasvab kiiresti, mistõttu on väga oluline säilitada selle varusid meie toodete valmistamiseks kasutatava veekoguse vähendamise ja selle võimalikult suurel hulgal ringlussevõtmise abil.

Hakkame oma tootmiskohtades koguma vihmavett, et vähendada veekogust, mida meie tehased võtavad põhjaveest või veevärgist. Samuti oleme välja töötanud puhastusmeetodid, tänu millele saab meie kasutatavat vett uuesti kasutada või ohutult kohalikku veevärki tagastada.

Kuna neis üleilmsetes piirkondades, kus me tegutseme, on veekeskkond väga erinev, hoolitseme kohalikest vajadustest lähtuvate meetmete võtmise eest.

Väljakutse nr 5

Ringlussevõtul põhineva ühiskonna ja süsteemide rajamise väljakutse

Kasvav elanikkond, majanduskasv ja mugavamate eluviiside ihaldamine panevad suurema surve loodusvaradele ning tekitavad rohkem jäätmeid.

Soovime aidata rajada täiuslikku ressurssidel/ringlussevõtul põhinevat ühiskonda, tegutsedes neljas põhivaldkonnas: rohkemate keskkonnasäästlike materjalide kasutamine; kauakestvamate osade konstrueerimine ja kasutamine; tõhusama ja põhjalikuma ringlussevõtutehnoloogia väljatöötamine ning sõiduki kasutuselt kõrvaldamisel uute sõidukite valmistamiseks rohkemate taaskasutatud materjalide kasutamine.

Meil on selle valdkonna ideede ja uuenduste alal rohkem kui 40 aastat kogemusi ning oleme pühendunud veelgi paremate tulemuste saavutamisele tulevikus.

Väljakutse nr 6

Loodusega harmoonias oleva tulevikuühiskonna rajamine

Et säiliks ja muutuks paremaks meie kooseksisteerimine loodusega, peame kaitsma oma metsasid ja muid rikkalikke ökosüsteeme.

Me juhime suuri ja väikesi projekte kogu maailmas, oma organisatsiooni kõigil tasanditel, meie kogukondade elu rikastamise eesmärgi toetamiseks, korraldades taasmetsastamist ja puude istutamist, keskkonnahoidlikke linnakavasid ning muid keskkonnaalgatusi meie tootmiskohtades ja neist väljaspool.

Saadud kogemusi kasutame aktiivselt keskkonnahariduse täiustamisel ja teadlikkuse suurendamisel, et aidata rajada ühiskonda, kus inimesed elavad loodusega harmoonias.

Vaata lisaks

Toyota avas Tartu Kutsehariduskeskuses Baltimaade esimese hübriidi õppeklassi ja andis koolile Priuse pistikhübriidi Toyota avas Tartu Kutsehariduskeskuses Baltimaade esimese hübriidi õppeklassi ja andis koolile Priuse pistikhübriidi 1. septembril avati Tartu Kutsehariduskeskuses uus Toyota hübriidauto õppeklass ning koolile anti üle Priuse pistikhübriid. Toyota Baltimaade hooldusnõunike kutsemeistrivõistluste võit läks Lätti Toyota Baltimaade hooldusnõunike kutsemeistrivõistluste võit läks Lätti Toyota korraldas eile Tallinna lauluväljakul 14. Baltimaade kutsemeistrivõistlused, mille fookus oli tänavu hooldusnõunike teenindusoskustel. Baltikumi parimaks osutus Läti esinduse Amserv Motorsi hooldusnõunik Kristaps Narubins. Toyota on Baltimaades enim müüdud automark Toyota on Baltimaades enim müüdud automark Toyota on Eestis, Lätis ja Leedus kõige populaarsem automark, mida müüdi 2016. aastal 8397 sõidukit. Ja 2017. aasta 31. jaanuaril ületas Toyota hübriidsõidukite üleilmne müük 10 miljoni künnise. Kaheksakordne hurraa Toyota hübriidautodele Kaheksakordne hurraa Toyota hübriidautodele Toyota hübriidautosid on müüdud üle kaheksa miljoni.
Küpsiste seaded

Kasutame Toyota Eesti veebisaidil küpsiseid, et pakkuda teile paremat teenust. Kui olete sellega rahul, jätkake veebisaidi kasutamist tavapärasel viisil või vaadake, kuidas küpsiste seadeid muuta siin.

Kinnitage oma eelistused, lisades nõustumise korral märkeruutu linnuke või mittenõustumise korral eemaldades see:

OK