Toyota ja keskkond

Meie kohustus on olla teenäitaja keskkonna kaitsmisel ja parendamisel.

Keskkonnast hoolimine käib käsikäes meie tegevustega. Oleme pühendunud sellele, et vähendada jätkuvalt meie tegevuse mõju ümbritsevale maailmale, ning leiutame pidevalt tehnoloogiaid, tooteid ja töötamisviise, mis on keskkonnahoidlikumad ja toovad kasu ühiskonnale tervikuna.

Meil on erakordne keskkonnasaavutuste ajalugu – näiteks olime esimene ettevõte, kes rajas spetsiaalse sõidukite ringlussevõtu äri, meil oli esimesena tehas, mis ei saada üldse jäätmeid prügilasse, ning panime esimesena seeriatootmisse hübriidsõiduki ja vesinikkütuselemendiga heitmevaba sedaani. Kuigi oleme saavutanud palju, soovime teha veelgi rohkem ning inspireerida teisi, seades endale uusi ja suuremaid keskkonnaeesmärke parema tuleviku rajamiseks.

Toyota keskkonnaväljakutse 2050
Keskkonnaalane missioon parema tuleviku heaks

Kuigi oleme uhked oma saavutuste üle keskkonnatehnoloogiate teerajajana, usume, et suudame veel palju enamat korda saata. Oleme seadnud mitu suuremat eesmärki, mida soovime 2050. aastaks saavutada, minnes positiivse keskkonnakasu tagamiseks null-keskkonnamõjust kaugemale.

Meie missioon on teha elu paremaks uute tehnoloogiliste lahenduste, uute tööviiside ja uue mõtteviisi abil, et vähendada heitkoguseid, suurendada ringlussevõttu, kaitsta loodusvarasid ning rakendada puhtamaid taastuvaid energiaallikaid, ning aidates samal ajal inimestel kogu maailmas elada ja töötada loodusega harmoonias.

Toyota keskkonnaväljakutse 2050

Puhtam õhk
Säästev transport kõigile

Ühe maailma suurima autotootjana suhtume tõsiselt oma kohustusse aidata kaitsta keskkonda. See tähendab selliste sõidukite loomist, mis avaldavad meid ümbritsevale loodusele võimalikult vähe mõju, nt meie silmapaistvad hübriidid, meie elektriautod ja maailma esimene seeriatootmises olev vesinikkütuseelemendiga sedaan Mirai.

Uurime ka taastuvatest energiaallikatest alternatiivkütuste saamist ning teeme koostööd partneritega puhtamate ja keskkonnasäästlikumate integreeritud transpordisüsteemide kavandamisel.

Kütusekulu ja heitmed

/
Parem maailm
Harmooniline tulevik inimestele, toodetele ja planeedile

Otsime pidevalt võimalusi oma keskkonnamõju vähendamiseks. See ei puuduta üksnes meie valmistatavaid sõidukeid, vaid ka nende tootmise viisi ja kasutatavaid ressursse. Neli R-i – Reduce (vähendama), Reuse (korduskasutama), Recycle (ringlusse võtma) ja Recover (taaskasutama) – on meie märgusõnad, mis aitavad tagada loodusvarade hoolikat kasutust, meie toodete kasulikkuse laiendamist, ringlussevõtuvõimaluste suurendamist ja energia taaskasutamise nimel rohkem pingutamist.

Suurendame kogu maailmas vähese CO2 heitega taastuvate energiaallikate kasutamist ning uute vähese CO2 heitega materjalide valmistamist orgaanilistest toodetest.

Taaskasutus

/
Parem elu
Ühiskond, kus inimesed ja loodus eksisteerivad harmooniliselt koos

See sõnum tuleneb meie pühendumisest arvestada keskkonnaga kogu oma tegevuses. Püüame avaldada ühiskonnale, planeedile ja selle inimestele positiivset mõju, jättes asjad paremasse seisu, kui need leidmisel olid. Toyota keskkonnapõhimõtete ja -poliitika aluseks on „Toyota juhtpõhimõtted“ ja „Toyota Maa harta“, mis mõlemad koostati 1992. aastal.

2008. aastal töötasime välja „Toyota elurikkuse suunised“, mis kirjeldavad meie peamist arusaama elurikkusega seotud tegevusest. Seejärel rõhutasime oma tegevuskavas „Toyota Global Vision 2020“ meie põhisõnumit, milleks on kogukondades olevate inimeste elu rikastamine. Meie viimane julge avaldus on „Toyota keskkonnaväljakutse 2050“, mis hõlmab kuut väljakutset. Kuues väljakutse keskendub loodusega harmoonias oleva tulevikuühiskonna rajamisele.

Toyota keskkonnapõhimõtted

/
Lihtsalt parem
Ohutu, vastutustundlik ja õigusnormidele vastav tegevus

Oleme pühendunud keskkonnast hoolimisele. See ei tähenda mitte ainult meie enda juhiste koostamist ohutu ja vastutustundliku töö ja toodete kohta, vaid ka selle tagamist, et täidame keskkonnaõigusnorme kõikjal maailmas, kus me oma sõidukeid toodame ja turustame.

See hõlmab sõiduki keskkonnamõju kogu selle olelustsükli jooksul alates varaseimast disainimisetapist arendamise ja tootmise kaudu kliendipoolse kasutamise ning lõpliku ringlussevõtu- ja taaskasutusprotsessini välja sõiduki kasutuselt kõrvaldamisel. Tagame ka selle, et meil oleks olemas õiged meetmed ja süsteemid kõikide keskkonnariskide ja -ohuteguritega tegelemiseks.

WLTP

/

Vaata lisaks

WLTP: katsemeetod kütusekulu ja heitkoguste määramiseks WLTP: katsemeetod kütusekulu ja heitkoguste määramiseks Kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP), mis annab tarbijatele reaalsema ülevaate auto heitkogustest ja kütusekulust. Toyota avas Tartu Kutsehariduskeskuses Baltimaade esimese hübriidi õppeklassi ja andis koolile Priuse pistikhübriidi Toyota avas Tartu Kutsehariduskeskuses Baltimaade esimese hübriidi õppeklassi ja andis koolile Priuse pistikhübriidi 1. septembril avati Tartu Kutsehariduskeskuses uus Toyota hübriidauto õppeklass ning koolile anti üle Priuse pistikhübriid. Toyota Baltimaade hooldusnõunike kutsemeistrivõistluste võit läks Lätti Toyota Baltimaade hooldusnõunike kutsemeistrivõistluste võit läks Lätti Toyota korraldas eile Tallinna lauluväljakul 14. Baltimaade kutsemeistrivõistlused, mille fookus oli tänavu hooldusnõunike teenindusoskustel. Baltikumi parimaks osutus Läti esinduse Amserv Motorsi hooldusnõunik Kristaps Narubins. Toyota Mirai Toyota Mirai Toyota Mirai tähistab sõidukite maailmas uue ajastu algust. Mirai, mis kasutab elektrienergia tootmiseks vesinikku – tuleviku energiaallikat, on muljetavaldavalt keskkonnasäästlik ning pakub mugavust ja sõidunaudingut.
Kasutame veebilehe küpsiseid

Küpsised on ette nähtud selleks, et pakkuda veebilehe külastamisel parimat kasutajakogemust, kolmandate osapoolte teenuseid ning tööriistu ja reklaami, ning aidata meil mõista veebilehe toimimist ja muuta seda paremaks.

Soovitame sul lubada kõik küpsised. Kui sa sellega ei nõustu, saad oma eelistusi lihtsalt muuta, klõpsates allpool leiduvale küpsiste seadistamise valikule. Kõik üksikasjad on saadaval meie küpsiste sätetes.