Toyota ja keskkond

Meie kohustus on olla teenäitaja keskkonna kaitsmisel ja parendamisel.

Keskkonnast hoolimine käib käsikäes meie tegevustega. Oleme pühendunud sellele, et vähendada jätkuvalt meie tegevuse mõju ümbritsevale maailmale, ning leiutame pidevalt tehnoloogiaid, tooteid ja töötamisviise, mis on keskkonnahoidlikumad ja toovad kasu ühiskonnale tervikuna.

Meil on erakordne keskkonnasaavutuste ajalugu – näiteks olime esimene ettevõte, kes rajas spetsiaalse sõidukite ringlussevõtu äri, meil oli esimesena tehas, mis ei saada üldse jäätmeid prügilasse, ning panime esimesena seeriatootmisse hübriidsõiduki ja vesinikkütuselemendiga heitmevaba sedaani. Kuigi oleme saavutanud palju, soovime teha veelgi rohkem ning inspireerida teisi, seades endale uusi ja suuremaid keskkonnaeesmärke parema tuleviku rajamiseks.

Toyota keskkonnaväljakutse 2050
Keskkonnaalane missioon parema tuleviku heaks

Kuigi oleme uhked oma saavutuste üle keskkonnatehnoloogiate teerajajana, usume, et suudame veel palju enamat korda saata. Oleme seadnud mitu suuremat eesmärki, mida soovime 2050. aastaks saavutada, minnes positiivse keskkonnakasu tagamiseks null-keskkonnamõjust kaugemale.

Meie missioon on teha elu paremaks uute tehnoloogiliste lahenduste, uute tööviiside ja uue mõtteviisi abil, et vähendada heitkoguseid, suurendada ringlussevõttu, kaitsta loodusvarasid ning rakendada puhtamaid taastuvaid energiaallikaid, ning aidates samal ajal inimestel kogu maailmas elada ja töötada loodusega harmoonias.

Toyota keskkonnaväljakutse 2050

Puhtam õhk
Säästev transport kõigile

Ühe maailma suurima autotootjana suhtume tõsiselt oma kohustusse aidata kaitsta keskkonda. See tähendab selliste sõidukite loomist, mis avaldavad meid ümbritsevale loodusele võimalikult vähe mõju, nt meie silmapaistvad hübriidid, meie elektriautod ja maailma esimene seeriatootmises olev vesinikkütuseelemendiga sedaan Mirai.

Uurime ka taastuvatest energiaallikatest alternatiivkütuste saamist ning teeme koostööd partneritega puhtamate ja keskkonnasäästlikumate integreeritud transpordisüsteemide kavandamisel.

/
Parem maailm
Harmooniline tulevik inimestele, toodetele ja planeedile

Otsime pidevalt võimalusi oma keskkonnamõju vähendamiseks. See ei puuduta üksnes meie valmistatavaid sõidukeid, vaid ka nende tootmise viisi ja kasutatavaid ressursse. Neli R-i – Reduce (vähendama), Reuse (korduskasutama), Recycle (ringlusse võtma) ja Recover (taaskasutama) – on meie märgusõnad, mis aitavad tagada loodusvarade hoolikat kasutust, meie toodete kasulikkuse laiendamist, ringlussevõtuvõimaluste suurendamist ja energia taaskasutamise nimel rohkem pingutamist.

Suurendame kogu maailmas vähese CO2 heitega taastuvate energiaallikate kasutamist ning uute vähese CO2 heitega materjalide valmistamist orgaanilistest toodetest.

/
Parem elu
Ühiskond, kus inimesed ja loodus eksisteerivad harmooniliselt koos

See sõnum tuleneb meie pühendumisest arvestada keskkonnaga kogu oma tegevuses. Püüame avaldada ühiskonnale, planeedile ja selle inimestele positiivset mõju, jättes asjad paremasse seisu, kui need leidmisel olid. Toyota keskkonnapõhimõtete ja -poliitika aluseks on „Toyota juhtpõhimõtted“ ja „Toyota Maa harta“, mis mõlemad koostati 1992. aastal.

2008. aastal töötasime välja „Toyota elurikkuse suunised“, mis kirjeldavad meie peamist arusaama elurikkusega seotud tegevusest. Seejärel rõhutasime oma tegevuskavas „Toyota Global Vision 2020“ meie põhisõnumit, milleks on kogukondades olevate inimeste elu rikastamine. Meie viimane julge avaldus on „Toyota keskkonnaväljakutse 2050“, mis hõlmab kuut väljakutset. Kuues väljakutse keskendub loodusega harmoonias oleva tulevikuühiskonna rajamisele.

/
Lihtsalt parem
Ohutu, vastutustundlik ja õigusnormidele vastav tegevus

Oleme pühendunud keskkonnast hoolimisele. See ei tähenda mitte ainult meie enda juhiste koostamist ohutu ja vastutustundliku töö ja toodete kohta, vaid ka selle tagamist, et täidame keskkonnaõigusnorme kõikjal maailmas, kus me oma sõidukeid toodame ja turustame.

See hõlmab sõiduki keskkonnamõju kogu selle olelustsükli jooksul alates varaseimast disainimisetapist arendamise ja tootmise kaudu kliendipoolse kasutamise ning lõpliku ringlussevõtu- ja taaskasutusprotsessini välja sõiduki kasutuselt kõrvaldamisel. Tagame ka selle, et meil oleks olemas õiged meetmed ja süsteemid kõikide keskkonnariskide ja -ohuteguritega tegelemiseks.

/

Vaata lisaks

GR 86: lugu jätkub GR 86: lugu jätkub Esitleme GR pere kolmandat mudelit. Oma eelkäija legendaarsel sõidurõõmul põhinev uus võimsam GR 86 ühendab kõrgtaseme kujunduse veelgi nauditavama sõiduelamusega. Miks vesinik? Meie tuleviku tähtis kütus Miks vesinik? Meie tuleviku tähtis kütus Saa rohkem teada vesiniku peamistest eelistest ja loe seda kütuseallikat puudutavaid korduma kippuvaid küsimusi. Toyota vesinikkütuseelemendiga elektriautod Toyota vesinikkütuseelemendiga elektriautod Meie kiiresti tangitavad ja enam kui 650 km sõiduulatusega teedrajavad vesinikukütuseelemendiga elektriautod pakuvad puhast ja võimsat jõudlust ning nende ainsaks heiteks on vesi. Toyota elektrifitseeritud autod Toyota elektrifitseeritud autod Meil on hea meel olla elektrifitseerimise alal tunnustatud liidrid. Hübriid-, pistikhübriid- või vesinikutehnoloogia valikuga saad nautida just praegu sulle sobivat jõuallikat.