Broneeri hoolduse aeg Registreeru proovisõidule Toyota Liising ja Kindlustus Vaata eripakkumisi Leia lähim edasimüüja Komplekteeri oma mudel

Laiendatud garantii

Valige Toyota laiendatud garantii ja teie päralt on meie uue või kasutatud auto ühe ulatuslikema garantii eelised.

Kasutatud auto garantii

• Garantii Toyota kaudu müüdud kasutatud autodele, mille esmaregistreerimisest ei ole möödunud seitset aastat ja mille läbisõit on alla 160 000 km
• Põhikaitse garantiitingimuste kohaselt (ülekandemehhanismid ning olulised elektri- ja elektroonikaosad)
• Remondikulude korral puudub kliendi omavastutus
• Siia kuulub ka Toyota Eurocare Mobility Protection (avariirikketeenus)
• Klient võib valida garantii pikkuseks 12 või 24 kuud
- Puudub läbisõidupiirang
• Tasuta grupi klassifitseerimine Toyota mudeli järgi
• Garantii on seotud sõidukiga ja omaniku vahetumisel saab kehtiva garantii uuele omanikule üle kanda.
• Kahju korral on maksimaalne kompensatsioon sõiduki ostuhind (k.a käibemaks)

Uue auto lisagarantii

• Toyota sõidukitele, millel on kehtiv tehasegarantii
• Kaks kaitsetaset: Basic või Comfort
• Remondikulude korral puudub kliendi omavastutus
• Siia kuulub ka Toyota Eurocare Mobility Protection (avariirikketeenus)
• Garantii kehtib 24 kuud pärast tootja garantii lõppu, eeldusel et sõiduki läbisõit ei ületa 100 000 km või 160 000 km alates selle esmasest registreerimisest (olenevalt valitud garantiist)
• Tasuta grupi klassifitseerimine Toyota mudeli järgi
• Garantii on seotud sõidukiga ja omaniku vahetumisel saab kehtiva garantii uuele omanikule üle kanda.
• Kahju korral on maksimaalne kompensatsioon sõiduki ostuhind (k.a käibemaks)

Garantii algus ja kestus / kehtivuse geograafiline piirkond

Toyota Extracare’i kasutatud auto lisagarantii kehtib ainult juhul, kui sõiduki omanik / garantii saaja täidab garantiitingimustes esitatud nõudeid ja kinnitab seda oma allkirjaga sellel vormil.
Kasutatud autod: Toyota Extracare’i lisagarantii algab sõiduki tarnimise hetkest, ent mitte varem, kui kehtiv tehasegarantii on lõppenud. See lõppeb ilma etteteatamisnõudeta kokkulepitud ajavahemiku lõppedes, st 12 või 24 kuu möödumisel.
Uued autod: Toyota Extracare’i lisagarantii algab tehasegarantii lõppedes. See lõppeb ilma etteteatamisnõudeta kokkulepitud ajavahemiku lõppedes (24 kuud) või valitud läbisõidu (100 000 või 160 000 km) saavutamisel. Garantii lõppeb siis, kui üks tingimustest on täidetud. Garantii jõustub tasu maksmisel.
Garantii kehtib järgmistes geograafilistes piirkondades: Andorra, Belgia, Taani, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa, Gibraltar, Kreeka, Ühendkuningriik, Itaalia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monaco, Holland, Norra, Austria, Poola, Portugal, Iirimaa, Rootsi, Šveits, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Küpros.

Garantii ulatus

Kui kokkulepitud garantiiperioodil tekib garantiiga kaetud osa töös tõrkeid, mille kõrvaldamiseks on vajalik remont, on garantii saajal (teie kliendil) õigus vajalikule remondile garantiiremondiga tegeleva Toyota edasimüüja või mõne teise tunnustatud teenindustöökoja juures, mis on volitatud remontima selle tootja tooteid (juhul kui kahjustus ei võimalda toimetada sõidukit garantiiremonditeenust osutava edasimüüja juurde).
Garantii seisneb reaalselt tekkinud remondikulude, sh varuosakulude kompenseerimises. Töö maksumus arvutatakse tootja kehtivate tööhindade alusel. Kui remondikulud ületavad vahetusosa väärtuse (võttes arvesse seda tüüpi kahjustuste hinnaarvestustavasid), piirdub nõue vahetusosa hinna ning eemaldus- ja paigalduskuludega. Uuendamine võib tähendada vahetamist või parandamist.
Kõigi remonditööde kompenseerimise nõude rahaline väärtus piirdub sõiduki ostuhinnaga. Remondiks kuluva aja arvestamisel lähtutakse tootja kehtivatest töönormidest.

Garantii sisu/välistused

Comforti taseme korral tagatakse kõigi Toyota sõiduki sõlmede täielik korrasolek, v.a allnimetatud piirangud, mida on põhjalikumalt kirjeldatud järgmistele tingimustele vastavas registreerimisvormis.
• Korraline hooldus (töö ja osad) = klienditeeninduse intervallid – korralise hoolduse raames tehtud töö ja kasutatud osad
• Katsetamis-, mõõtmis- ja seadistamistööde kulud, mida garantii ei hõlma
• Tavapärane kulumine, nt mootoritihendi kulumine, mille tõttu on vaja vahetada klapid ja/või kolvirõngad või mis suurendab õlikulu • Kokkujooksu reguleerimine või velgede tasakaalustamine, rehvide väljavahetamine
• Akud
• Veermiku osad, nt poldid ja hinged, mida on vaja regulaarselt kontrollida, põrkeraudade sirgendamine/parandamine
• Piduriklotsid: piduritrumlite ja -klotside väljavahetamine, kulunud piduriketaste ja -kingade väljavahetamine
• Filter, määrdeained, antifriis, kütus (diisel ja bensiin) ja süüteküünlad, v.a juhul, kui need tuleb vahetada garantii alla kuuluva osa vahetamise käigus
• Sidur: kulunud või ebaõige seadistamise või väärkasutamise tõttu kahjustunud siduriosade väljavahetamine
• Kütusesüsteem: kütusetorustiku, filtrite, karburaatori ja pumpade väljavahetamine või puhastamine saastunud kütuse kasutamise tõttu
• Seguklapikoda/seguklapp (v.a sissepritsepump)
• Elektrisüsteem: helisüsteemi (raadio, magnetofoni, CD/MD-mängija) väljavahetamine või muude elektri-/elektroonikasüsteemide väljavahetamine, kui need ei kuulu algse paigalduse juurde
• Klaas: purunemisest või kriimustustest tingitud väljavahetamine, klaasi tuhmumine või plastaknad
• Õhu- ja veelekked; tuulemüra; uste, tagaluugi ja katuse kummitihendid; kriiksuvad ja kõrisevad helid
• Värvikahjustused ja rooste
• Katalüütiline muundur
• Osad, millel puudub tootja heakskiit

Basicu tase hõlmab järgmist.

Garantii hõlmab järgmiste osade täielikku talitluskorrasolekut kooskõlas Toyota sõidukitele kohalduvate allesitatud tingimustega, mida käsitletakse põhjalikumalt registreerimisvormis.
• Mootor: hammasring, hooratas, väntvõll ja väntvõlli korpus, õlipump, mootori kontrollimise mehhanism, juhtketid, rihmaratas ja rullikud, väntvõllid, klapitõukur, väntvõlli hoorattad, laagrid ja puksid, kolvid ja kolvirõngad, silindripead, silindripea tihendid, ühendusvarras, silindri tihendid, silindriavad, ajami jaotur, hammasrihm ja hammasrihmapinguti ning tihendirõngad ja tihendid, kui need on seotud ülalnimetatud osadega
• Jahutussüsteem: veepump, termostaat ja termostaadi korpus, radiaator, jahutusventilaator ja jahutusventilaatori elastne liitmik
• Kütusesüsteem: karburaator, kütusepump ja -andur, kütuse etteande ja sissepritse süsteem, elektrooniline juhtplokk ja sissepritsepump (diisel)
• Sidur: siduri pea- ja töösilinder
• Käigukast: mehaaniline või automaatne käigukast, sh elektriline juhtplokk ja jaotusmehhanism, hüdrotrafo, tihendid ja tihendirõngad, kui need on seotud ülalnimetatud osade remondiga
• Ajamivõll: võlli liitmikud ja korpus
• Ajami tross: veovõlli liitmik, veovõll koos liitmike ja korpusega, ilukilp ja rattarummud
• Diferentsiaal: koonussuurratas ja ajami koonushammasratas, hammasrattad, koonushammasrattad, võllid, korpused ja liitmikud
• Roolisüsteem: mehaanilised süsteemid, rooliajam ja hammaslattrool
• Pidurisüsteem: piduri peasilinder, pidurivõimendi, ABSi juhtplokk ja releed
• Elektrisüsteem: starter, dünamo, kontroller, jaotur, elektrooniliselt juhitav süütesüsteem, kütuse sissepritse juhtseade ja ABSi juhtplokk
• Tihendid: sisetihendid ja tihendirõngad, mis on seotud põhisõlmede, nt mootori, käigukasti või sildade parandamise või väljavahetamisega või on selleks tööks vajalikud • Garantii ei hõlma osi, mida ei ole siin loetletud.

Basicu tase ei hõlma järgmist.
• Korraline hooldus (töö ja osad) = klienditeeninduse intervallid – korralise hoolduse raames tehtud töö ja kasutatud osad
• Katsetamis-, mõõtmis- ja seadistamistööde kulud, mida garantii ei hõlma
Tavapärane kulumine, nt mootoritihendi kulumine, mille tõttu on vaja vahetada klapid ja/või kolvirõngad või mis suurendab õlikulu • Kokkujooksu reguleerimine või velgede tasakaalustamine, rehvide väljavahetamine
• Kõik osad, mida ei ole nimetatud
• Osad, mida ei ole tootja heaks kiitnud, olenemata lepingu pikkusest (12 või 24 kuud)
4 Lisaks on välistatud nõuete esitamine järgmiste kulude eest.
• Kaudsed või otsesed kulud, nt pukseerimiskulud, hotelli- või muud majutuskulud, parkimistasud, kasutusvõimaluse puudumisest tulenevad kahjud
• Lennupostikulud või spetsiifilised tarnekulud Ent sellegipoolest võtke ühendust Toyota Eurocare’i teenusepakkujaga!
Kahjustuste tekkepõhjustest olenemata ei kehti garantii järgmiste asjaolude korral.
• Torm, rahe, välk, maavärin või üleujutus, tulekahju või plahvatus
• Sõjategevus, sh kodusõda, tsiviilrahutused, streik, hädaolukord, muu riiklik tegevus või tuumaõnnetus
• Õnnetus, nt otsesest mehaanilisest jõust tulenev õnnetus
• Tahtlik või pahatahtlik tegevus, vargus, volituseta kasutamine, rööv või omastamine
• Tegevus, mille peab tegema tootja/tarnija volitatud kolmas pool, nagu remondileping või muud garantiikohustused seda ette näevad
• Lubatud koormusest suurema koormuse rakendamine sõiduki sillale või lubatud pukseerimismassi ületamine
• Sobimatute määrdeainete ja kütuste kasutamine
• Tahtlikust eiramisest või suurest hooletusest põhjustatud kahju
• Sellise osa kasutamine, mis ilmselgelt vajab parandamist, v.a juhul, kui ilmneb, et kahjustus ei ole seotud parandamist vajava osaga, või kui kahjustuse tekkimise ajal oli osa ajutiselt parandatud
• Sõiduki algse seisukorra või konstruktsiooni muutmisest tulenevad kahjud ja/või tarviku täiendamine/lisamine, mis mõjutab negatiivselt algset tehnilist spetsifikatsiooni või ohutust või mis ei ole sama või parema kvaliteediga kui algsed tarvikud
• Tagasikutsumise kampaania või laiendatud tehasegarantii kohaldumine

See garantii ei mõjuta mingil moel sõiduki ostja ja müüja vahelise ostulepinguga kaasnevat võimalikku garantiid. Lisaks ei anna see õigust muuta ostuhinda (ostulepingu tühistamine), anda soodustust või alandada ostuhinda ega välista selliste õiguste olemasolu.

Mida garantii ei hõlma (Comforti ja Basicu tase)?
• Korraline hooldus, sh osad, mis vajavad regulaarselt väljavahetamist või puhastamist; kuluosad, nagu filtrid, rehvid, väljalaskesüsteemid, piduriklotsid, klaasipuhastid ja akud
• Defektid ja kaudsed kahjud, mis tulenevad hooletusest, ebaõigest käsitsemisest ja/või tahtlikust väärkasutamisest
• Kahjud täieliku hävimise korral
• Vargusest tulenevad või varguse ajal tekkivad defektid või kahjud
• Liiklusavariist/kokkupõrkest tulenevad defektid
• Sõjategevusest tulenevad või nende ajal tekkivad kahjud; kahjud, mis tekivad rahutuste, loodusõnnetuste vms tagajärjel või mis on seotud raskekujulise vägivallaga
• Vigastused ja vara kahjustused
• Sissetuleku vähenemine
• Kahjustuste, sh kaasnevate kahjustuste kõrvaldamine, kui kahjustuse põhjuseks on:
- vee sissetungimine
- roostetamine
- saastunud vedelikud
• Valesti paigaldatud veljed
• Saasteainete kogunemine ja sellest tulenev klappide mahapõlemine
• Osade ebaõige parandamine või õigustamata väljavahetamine
• Valest paigaldusest tingitud kahjustused
• Tuled ja läätsed
• Välistest teguritest tingitud kahjustused
• Kahjustused, mis tulenevad vedeliketasemete jälgimata jätmisest (olenemata sellest, kas kahjustunud osad on hõlmatud Toyota Extracare’i lepinguga või mitte)
• Kõik kulud, kulutused ja kahjud, mis on seotud 2000. aasta probleemiga ja/või kuupäevapõhiste andmetega (sellise osa või funktsiooni nõuetevastane talitlus, mille puhul on vajalik andmete õige töötlemine)
• Defektid, mis on seotud tehasepoolse tagasikutsumise või laiendatud garantiiga
Mis on välistatud?
• Sõiduki muutmine viisil, mis muudab tootja välja töötatud algseid näitajaid
• Rendiautod või autod, mida kasutatakse taksodena, õppesõiduautodena, transpordi- ja kulleriteenuste osutamiseks või mis on olnud pikemat aega edasimüüja salongis
• Politseiautod, tuletõrjebrigaadi autod, kiirabiautod ja sõidukid, mida kasutatakse teiste hädaabiteenuste osutamiseks vms otstarbel
• Sõidukid, mida kasutatakse maastikusõiduks, millega osaletakse rallil või võidusõidul või mida kasutatakse muul tavatul viisil
• Auto muutumine täielikult kasutuskõlbmatuks*
• Vargused, mille tagajärjel sõiduk hävib täielikult*
• Pettusejuhtumid: nende korral ei saa esitada rahalise kompensatsiooni nõuet ega taotleda abi kahjustuste kõrvaldamiseks
* Kliendid on kohustatud teavitama garantii andnud Toyota edasimüüjat toimunud juhtumist kirjalikult niipea, kui see on neile teatavaks saanud.
Nõuete rahuldamine
Üldjoontes tuleb arvestada järgmiste teguritega.
Enne kahjust teavitamist ja remonditööde alustamist
• Kas kliendi esitatud garantiiraamatu kehtivus sai kinnitust?
• Kas korralise hoolduse intervallidest on kinni peetud ja kas hooldustööd on nõuetekohaselt tehtud, eriti kui kahju on seotud selle tööga?
• Kas garantii katab kahju / remonditööde mahu?
- Toyota ettevõte (garantii tagaja), kes andis garantii, vastutab esmajoones garantiiga kaetud kahjude kontrollimise eest.
- Kui klient (garantii saaja) ei saa rikkis autot tuua garantii andnud ettevõttesse, et hinnata tekkinud kahju ja teha vajalikud remonditööd, võib garantiiga kaetud vajalikud remonditööd teha ka teine lepinguline Toyota teenindustöökoda.
- Pärast töö tegemist peab Toyota edasimüüja teavitama 14 päeva jooksul kahjust ettevõtet Toyota FREY Austria GmbH, kasutades selleks Toyota garantiisüsteemi. Teavitamiskohustus ei olene sellest, kas ta on Toyota Extracare’i programmi liige või mitte.
- Kui nõude põhjust või ulatust ei ole võimalik kohe täpsustada, võib nõuda eksperdihinnangut.
- Vanade komponentide garantii oleneb tehasegarantii tingimustest (peab kehtima vähemalt kolm kuud).
Nõuete rahuldamise protseduur
Nõuded rahuldatakse pärast seda, kui remonditööd on tavapärasel viisil lõpetatud. Pange tähele järgmist.
• Töö eest tasutakse vastavalt tootja tööaja indeksile, mille aluseks on teiega varem kokkulepitud tunnitasu (vaadatakse üle kord aastas).
• Osade eest tasutakse vastavalt müügihinnale, mille puhul lähtutakse Toyota FREY Austria GmbH soovituslikest hindadest.
• Väljamakse maksimaalne suurus ei tohi ületada sõiduki ostuhinda.
Tasumine
• Kui teie garantii tagajana olete teinud heakskiidetud remonditööd, tasub Toyota FREY Austria GmbH teile remondikulud garantiisüsteemi kaudu.
• Kui remonditööd tegi teine teenindustöökoda, kasutatakse kompenseerimiseks samuti garantiisüsteemi, kusjuures remonditöödest tulenevad kulud sisestatakse süsteemi kui välise arve kulud.
Piirangud
Kõik garantiijuhtumitest tulenevad nõuded aeguvad kuue kuu möödumisel pärast kahjust teavitamist ja hiljemalt kuue kuu möödumisel pärast garantii lõppemist.
 
Toyota Extracare’i lisagarantii kandub üle uuele omanikule, eeldusel et sõidukit on hooldatud Toyota edasimüüja juures tootja soovituste kohaselt ning maksimaalne läbisõit ei ole täitunud ja garantiiperiood ei ole lõppenud.
Uuel omanikul peavad olemas olema eelmiselt omanikult saadud sertifikaat ja hooldusraamat. Üleminekuga kaasnevad administratiivkulud ATS 275,21 / 20 eurot, mille peab tasuma Toyota edasimüüja. Toyota edasimüüja peab edastama üleminekuga seonduva teabe ja tasuma Toyota Extracare’i garantiibüroole nõutud summa.
Muu teave
Aruanded
Me saadame teile regulaarselt hinnanguid ja aruandeid sellistel teemadel nagu
• garantiimüük
• nõuded
• teave programmi uuenduste või muudatuste kohta
Kuidas toimib Toyota Extracare’i garantii välismaal?
Toyota Extracare’i garantii kehtib ainult juhul, kui garantiitingimustes loetletud riikides ei viibita järjestikku üle 90 päeva. Sõiduki rikke korral pöörduge Toyota Eurocare’i poole oma koduriigis (kui see on võimalik) ja järgige saadud juhiseid võimalikult täpselt. Muus kui teie koduriigis tuleb remonditööd teha Toyota volitatud edasimüüja või heakskiidetud automüüja juures, kes müüb Toyota sõidukeid. Välismaal tekkivad remondikulud tuleb teil endal tasuda. Koduriiki naastes esitage arve oma Toyota edasimüüjale (võimaluse korral andke edasimüüjale ka defektsed komponendid). Kulude kompenseerimise ülemmäär on summa, mis oleks kulunud remondiks teie koduriigis. Kulude katmise eeldus on Toyota Extracare’i garantiibüroost saadud heakskiit.
Toyota Extracare’i garantii kuumliin
Kui teil peaks selle garantii kohta tekkima mingeid küsimusi, võtke meiega ühendust.
Toyota Extracare Guarantee Bureau
AON Warranty Group
Blechturmgasse 11
1050 Viin
Telefon 0043 015 456 024
Faks 0043 015 4533 2235
Teie kontaktpartner
Administratsioon: Werner LOCSMANDY
Tööaeg: esmaspäevast reedeni kell 8.30–17.00
Meie e-privaatsuse poliitika

Me kasutame oma veebilehel küpsiseid, et pakkuda sulle veel paremat teenust. Kui nõustud sellega, siis jätka meie veebilehe kasutamist nagu tavaliselt. Vastasel korral loe siit küpsiste haldamise kohta.